Mới vào nghề mong được giúp đỡ

vozerno1

Thành Viên [LV 0]
Tình hình lả em vừa nhảy qua bên cấp thoát nước làm nhưng vẫn k hiểu kí hiệu như d25,dn25 có nghĩa như nào?d25 và d25 cho chúng ta biết đc những thông số gì
Em cám ơn mấy thím trước
 

pccc.tranvan

Thành Viên [LV 7]
Tình hình lả em vừa nhảy qua bên cấp thoát nước làm nhưng vẫn k hiểu kí hiệu như d25,dn25 có nghĩa như nào?d25 và d25 cho chúng ta biết đc những thông số gì
Em cám ơn mấy thím trước
Kích thước danh nghĩa, còn các thông số khác phụ thuộc vào tiêu chuẩn, nhà sx, cấp áp lực...
 
Bên trên