Thảo luận Khi bắt đầu sử dụng lò hơi có cần đăng ký lên sở LĐTB&XH không?

vinacontrol

Thành Viên [LV 1]
Trong quá trình kiểm định lò hơi, hay các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (theo thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH) khách hàng thường thắc mắc: Khi đưa các thiết bị này vào hoat động có cần đăng ký lên Thanh tra lao động thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội không ?
Chúng tôi xin trả lời như sau:
- Theo thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH thì tất cả các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động khi đưa vào sử dụng cần phải thực hiện đăng ký lên Thanh tra lao động thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ở nơi sử dụng.
- Theo thông tư số theo thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH (thay thế thông tư 04/2008/TT-BLĐTBXH) thì tất cả các thiết bị này khi đưa vào sử dụng không cần phải đăng ký lên Thanh tra lao động thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
Như vậy khi đưa thiết bị vào sử dụng, đơn vị sử dụng chỉ cần thực hiện công tác kiểm định và cấp phép sử dụng.
Bạn cần thắc mắc các vần đề về kiểm định vui lòng liên hệ chúng tôi.

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol
Trụ sở chính: 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội
Add : 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM.
HP : 0987 165 589 / 0945 46 40 47
Email: [email protected]
Web: http://www.kiemdinhvinacontrol.com/
 
Back
Bên trên