Standard ISO 14644-3: Tiêu chuẩn quy định kiểm soát phòng sạch

bxan27mec

Thành Viên [LV 2]
ISO 14644-1 là một trong những tiêu chuẩn được sử dụng nhiều nhất trong dược phẩm và điện tử về kiểm soát độ sạch không khí tại nơi làm việc của các ngành nghề này. Phương pháp kiểm tra phòng sạch theo ISO 14644-1 để phân loại một phòng sạch hoặc vùng sạch theo nồng độ hạt trong không khí
1f32c.png
. Ngoài ra nếu cần có thể thực hiện thêm các phương pháp test thuộc tính độ sạch bổ sung:

ISO 14644-9: Mức độ sạch của bề mặt theo nồng độ hạt
ISO 14644-8: Mức độ sạch của không khí theo nồng độ hóa chất
ISO 14644-10: Mức độ sạch của bề mặt theo nồng độ hóa chất
ISO 14644-12: Giám sát độ sạch không khí theo nồng độ vi hạt

1f449.png
Để kiểm tra mức độ sạch, tiêu chuẩn ISO 14644-3 là tiêu chuẩn quy định về phòng sạch và các môi trường liên quan được kiểm soát. Tiêu chuẩn bao gồm các thuật ngữ, định nghĩa và các phương pháp kiểm tra.
1f343.png
Tổng quát về nguyên lý, quy trình và thiết bị sử dụng trong từng phương pháp. ISO 14644-3 thể hiện các phương pháp kiểm tra được thực hiện bao gồm (không theo thứ tự hoặc mức độ quan trọng)

1. Kiểm tra chênh áp
2. Kiểm tra dòng khí
3. Kiểm tra hướng dòng khí và trực quan
4. Kiểm tra khả năng phục hồi
5. Kiểm tra nhiệt độ
6. Kiểm tra độ ẩm
7. Kiểm tra rò rỉ hệ thống lọc đã lắp
8. Kiểm tra rò rỉ trong khu vực sạch
9. Kiểm tra tĩnh điện và ion hóa
10. Kiểm tra sự lắng đọng các hạt
11. Kiểm tra độ sạch ngăn cách

1f343.png
Kiểm tra sự lắng đọng các hạt có thể được coi là thử nghiệm hiệu suất phòng sạch ở trạng thái vận hành chính thức.

Tải tài liệu ISO 14644-3: https://drive.google.com/file/d/1VigcTu4LNXBjca6jWJD2kSSC2xwJh-FP/view
 

Đính kèm

  • ISO 14644-3 2019.pdf
    1.7 MB · Xem: 120
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên