Gửi ae Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 4.0

se7en

Thành Viên [LV 2]
Bộ này rất hay để quản lý, phân việc cho từng người, phòng ban trong công ty. Trước mình mua 1.3 triệu, nay tặng anh em.
Để một doanh nghiệp đi vào hoạt động một cách thống nhất và bài bản, các bộ phận trong doanh nghiệp phối hợp ăn ý thì nhà quản trị cần phải có khả năng đánh giá năng lực một cách khách quan cũng như có một quy trình làm việc khoa học và bài bản.

Nội dung Bộ tài liệu quản trị doanh nghiệp 4.0 gồm:​

 • Quản trị mô tả công việc
 • Hệ thống BSC
 • Hệ thống KPI
 • Đánh giá công việc
 • ISO công ty
 • Quản trị hành chính
 • Hệ thống nội bộ quy chế
 • Hệ thống quản trị nhân sự
 • Hệ thống quản trị tài chính kế toán
 • Quản trị rửi ro
 • Xây dựng bảng lương
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Sơ đồ lưu đồ công ty
 • Xây dựng đội ngũ bán hàng
 • Đào tạo nội bộ
 • Xây Dựng lộ trình công ty
 • Quản trị tri thức
 • Quản trị marketing
 • Tiêu chuẩn 5s
 • Xây dựng kế hoạch tài chính
 • Các biểu mẫu sổ tay nhân viên
1701161746926.png


Tải tài liệu tại đây.
https://bit.ly/3Vv60UH
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên