Energy Saving KOBELCO

Catalog Energy Saving KOBELCO 2018-07-30

KOBELCOCOMPRESSOR VIETNAM

Thành Viên [LV 0]
KOBELCOCOMPRESSOR VIETNAM đã đăng tải một Tài Nguyên mới:

Energy Saving KOBELCO - tiết kiệm điện năng tiêu thụ

1. Thông tin cơ bản
“Máy nén khí tiêu thụ hơn 20% tổng điện năng sử dụng của nhà máy”
Tại các nhà máy sản xuất thông thường, máy nén khí tiêu thụ 20-25% tổng chi phí điện năng.
Nếu có thể giảm xuống còn 15%, tương đương với việc cắt giảm 2~3% tổng chi phí điện năng.
Tùy vào từng nhà máy mà lượng điện năng tiêu thụ khác nhau. Nhiều khả năng có thể cắt giảm chi phí nhiều hơn mức đề cập ở trên.
Bạn có thể kiểm tra tổng chi phí điện năng tiêu thụ hàng...

Xem chi tiết về tài nguyên này tại...
 
Back
Bên trên