Tin tức Đổi đơn vị đo lường trực tuyến - Đơn vị Áp suất, Công suất, Lưu lượng

doidonvi

Thành Viên [LV 0]
CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ!
Xin chào bạn,

DOIDONVI.COM là Website thật sự hữu ích với bạn khi bạn cần chuyển đổi đơn vị đo lường chuyên ngành kỹ thuật. Bây giờ bạn không cần phải nhớ đến 1Bar = bao nhiêu N/m² ? hay 1m = bao nhiêu dặm? Bạn chỉ cần nhập vào đơn vị cần chuyển đổi, ngay lập tức chương trình sẽ cho ra kết quả bạn cần tra cứu.

Chương trình được thiết kế đơn giãn hóa trong giao diện và cách sử dụng, nên chỉ trong vài giây là bạn sẽ biết được kết quả cần tra cứu. Bạn chỉ việc chọn đơn vị cần tra cứu, nhập giá trị cần tra, ngay lập tức chương trình sẽ hiển thị kết quả tại cột bên phải.

Chương trình chuyển đổi đơn vị hiện có 16 nhóm đơn vị với hơn 180 đơn vị thông dụng nhất.

Để bắt đầu chuyển đổi đơn vị bạn nhấp chuột theo đường dẫn sau: ĐỔI ĐƠN VỊ
Trân trọng,
Nhóm xây dựng và phát triển chương trình doidonvi.com
 

doidonvi

Thành Viên [LV 0]
Đổi đơn vị đo lường trực tuyến

CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ!

Xin chào bạn,

DOIDONVI.COM là Website thật sự hữu ích với bạn khi bạn cần chuyển đổi đơn vị đo lường chuyên ngành kỹ thuật. Bây giờ bạn không cần phải nhớ đến 1Bar = bao nhiêu N/m² ? hay 1m = bao nhiêu dặm? Bạn chỉ cần nhập vào đơn vị cần chuyển đổi, ngay lập tức chương trình sẽ cho ra kết quả bạn cần tra cứu.

Chương trình được thiết kế đơn giãn hóa trong giao diện và cách sử dụng, nên chỉ trong vài giây là bạn sẽ biết được kết quả cần tra cứu. Bạn chỉ việc chọn đơn vị cần tra cứu, nhập giá trị cần tra, ngay lập tức chương trình sẽ hiển thị kết quả tại cột bên phải.

Chương trình chuyển đổi đơn vị hiện có 16 nhóm đơn vị với hơn 180 đơn vị thông dụng nhất.

Để bắt đầu chuyển đổi đơn vị bạn nhấp chuột theo đường dẫn sau: ĐỔI ĐƠN VỊ

doidonvi.com.jpg


Trân trọng,
Nhóm xây dựng và phát triển chương trình doidonvi.com
 
Bên trên