Resource icon

Softs Demo: Heat supply and sanitary water 2014-12-18

tynl

Thành Viên [LV 3]
tynl đã đăng tải một Tài Nguyên mới:

Demo: Heat supply and sanitary water - Mô hình demo quá trình cung cấp nhiệt và nước sinh hoạt, được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống

Các bạn có thể tham khảo thêm hệ thống ứng dụng tốt và tiện ích trong cuộc sống tại http://www.climaveneta.com/EN/Products/10/commercial-and-industrial-heat-pumps/#Mandato10 , hoặc liên hệ Mr Ty để có thể cung cấp tốt tài liệu này nhằm các bạn nắm bắt được hệ thống này kỹ hơn.

Xem chi tiết về tài nguyên này tại...
 
Bên trên