Standard ASHRAE Standard 189.1-2014 - Standard for the Design of High-Performance Green Buildings

KS. Vương Cam

Thành Viên [LV 0]
Tiêu chuẩn ASHRAE 189.1-2014 đưa ra các yêu cầu tối thiểu trong việc thiết kế, xây dựng và vận hành Green Buildings.
 

Đính kèm

  • ASHRAE Standard 189.1-2014 - Standard for the Design of High-Performance Green Buildings.pdf
    3.7 MB · Xem: 40
Bên trên