ASHRAE phát hành tập các tài liệu " Policy Recommendation"

CTV-01

Thành Viên [LV 0]
Các tài liệu này có nội dung liên quan đến vấn đề sử dụng hiệu quả năng lượng và các môi quan tâm về bảo vệ môi trường trong các tòa nhà.
Hội đồng kỹ thuật ASHRAE đã tổng hợp các tài liệu nhằm mục đích giúp cho các nhà quản lý, chủ đầu tư , các nhà hoạch định, thiết kế có cái nhìn tổng quan hơn về các hướng dẫn thiết kế 'Green" để đưa vào công trình của mình.

Các bạn có thể download các tài liệu này tại : http://www.ashrae.org/advocacy/
 
Bên trên