xử lý không khí điều hòa

  1. Phan Nghĩa

    Thảo luận Xử lý không khí điều hòa

    Đa số mọi người hiện nay không thông gió cho không gian có sử dụng máy điều hòa, khiến nguồn Oxy trong không khí giảm bớt trong quá trình hô hấp, gâu ra nhiều bệnh, ảnh hưởng tới sức khỏe trầm trọng. - Trong tình hình bụi bẩn ngày càng gia tăng như hiện nay, việc sử dụng các loại quạt thông gió...
Bên trên