vận chuyển quốc tế

 1. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu máy gặt đập liên hợp

  Chính sách nhập khẩu máy gặt đập liên hợp Thủ tục nhập khẩu máy gặt đập liên hợp mới hoặc đã qua sử dụng (cũ) được quy định tại những văn bản pháp lý sau đây: Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 Công văn số 589/CT-TTHT ngày 17/01/2017 Thông tư...
 2. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu máy tập gym

  Chính sách nhập khẩu máy tập gym Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy tập gym được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015; Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung...
 3. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu máy móc mới

  Chính sách nhập khẩu máy móc Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy móc được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015; Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018...
 4. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu máy đánh giày

  Chính sách nhập khẩu máy đánh giày Quy trình làm thủ tục nhập máy đánh giày được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015; Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015; Công văn số 589/CT-TTHT ngày 17/01/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC...
 5. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu hóa chất

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU Quy trình làm thủ tục nhập khẩu hóa chất các loại hóa chất được quy định trong những văn bản pháp luật sau đâu: Thông tư 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011; Công văn 3958/TB-TCHQ ngày 05/05/2015; Công văn 3959/TB-TCHQ ngày 05/05/2015; Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017...
 6. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu chậu, bầu ươm cây

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU CHẬU, BẦU ƯƠM CÂY Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu chậu, bầu ươm cây được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 Nghị định số...
 7. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu giày trượt Patin

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU GIÀY TRƯỢT PATIN Quy trình làm thủ tục nhập khẩu và chính sách nhập khẩu giày trượt patin được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018...
 8. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu thú nhồi bông

  Chính sách nhập khẩu thú nhồi bông Quy trình làm thủ tục nhập khẩu và chính sách nhập khẩu thú nhồi bông được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị...
 9. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu xe scooter

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU XE SCOOTER Quy trình thủ tục nhập khẩu xe scooter được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày...
 10. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu xe cân bằng

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU XE CÂN BẰNG Quy trình làm thủ tục nhập khẩu và chính sách nhập khẩu xe cân bằng được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định...
 11. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu nhà lắp ghép, nhà tiền chế

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU Chính sách nhập khẩu nhà lắp ghép, nhà tiền chế nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày...
 12. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu khóa các loại

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU KHÓA CÁC LOẠI Quy trình làm thủ tục nhập khẩu khóa các loại được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày...
 13. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu bông tẩy trang

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU BÔNG TẨY TRANG Quy trình làm thủ tục nhập khẩu bông tẩy trang được quy định tại những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP...
 14. Daisyhoang

  Thủ tục nhập khẩu xe đạp

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU XE ĐẠP Quy trình làm thủ tục nhập khẩu xe đạp được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015; Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC...
 15. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu hộp đựng cơm

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU HỘP ĐỰNG CƠM Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu hộp đựng cơm được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 Nghị định số...
 16. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu bánh kẹo

  CHÍNH SÁCH NHẬP BÁNH KẸO Thủ tục nhập khẩu bánh kẹo được quy định trong những văn bản quy phạm pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018...
 17. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu cầu chì

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU CẦU CHÌ Cầu chì là một mặt hàng về thiết bị điện thuộc quản lý của bộ KHCB. Chính sách nhập khẩu của cầu chì sẽ được quy định tại các văn bản pháp luật dưới đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày...
 18. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu lò nướng điện, vỉ nướng điện

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU LÒ NƯỚNG, VỈ NƯỚNG ĐIỆN Quy trình làm thủ tục nhập khẩu lò nướng, vỉ nướng điện được Quy định tại những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 Thông tư số...
 19. M

  Tin tức [Có thể bạn chưa biết] “Tất tần tật” những quy định về thủ tục hải quan vận chuyển hàng hóa quốc tế

  Dịch vụ khai báo hải quan tức làm những thủ tục hải quan cần thiết khi xuất - nhập khẩu hàng hóa. Đó là những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới một quốc gia. Các mặt hàng công ty vận tải hàng...
Back
Bên trên