vận chuyển quốc tế

 1. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu lọ đựng mỹ phẩm

  QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU LỌ ĐỰNG MỸ PHẨM ------------------------------------------------------------------- Chính sách nhập khẩu chai lọ đựng mỹ phẩm Khi nhập khẩu bất kỳ mặt hàng nào việc quan trọng nhất là tìm hiểu về chính sách nhập khẩu của mặt hàng đó. Thủ tục nhập khẩu chai lọ đựng...
 2. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu cẩu tháp

  CHÍNH SÁCH THỦ TỤC NHẬP KHẨU CẦU THÁP ---------------------------------------------------- Chính sách nhập khẩu cần cẩu tháp được quy định tại những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày...
 3. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu đàn Piano

  QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐÀN PIANO ------------------------------------------------ Quy trình làm thủ tục nhập khẩu đàn piano được quy định trong những văn bản pháp luật sau: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP...
 4. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu máy rửa bát, chén, dĩa

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU MÁY RỬA BÁT, CHÉN, ĐĨA --------------------------------------------------------------- Chính sách nhập khẩu máy rửa bát, chén, đĩa được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018...
 5. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu thùng rác

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU THÙNG RÁC -------------------------------------------- Chính sách nhập khẩu thùng rác được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây: Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013; Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01//07/ 2016; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi...
 6. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu lò vi sóng

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU LÒ VI SÓNG -------------------------------------------- Quy trình làm thủ tục nhập khẩu lò vi sóng được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Công văn số 1488/TĐC-ĐGPH ngày 21/10/2009; Công văn...
 7. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu bulông

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU BU LÔNG ----------------------------------------------- Thủ tục nhập khẩu bu lông được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015; Thông báo kết quả phân tích phân loại bu lông: 7613/TB-TCHQ ngày 20/08/2015; Nghị định số...
 8. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu hạt nhựa tái sinh

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU HẠT NHỰA TÁI SINH ------------------------------------------------------- Thủ tục và chính sách nhập khẩu hạt nhựa được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây: Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013; Công văn 8910/TB-TCHQ ngày 29/09/2015; Công văn 8662/TB-TCHQ ngày...
 9. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu máy in nhiệt

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU MÁY IN NHIỆT ------------------------------------------------- Chính sách và quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy in nhiệt được quy định trong những văn bản sau: Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2021; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC...
 10. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu mô tô nước

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU MÔ TÔ NƯỚC ------------------------------------------------------------------- Chính sách nhập khẩu mô tô nước Quy định về thủ tục nhập khẩu mô tô nước được quy định bởi các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC...
 11. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU LINH KIỆN ĐIỆN TỬ ------------------------------------------------------------------- Sau đây là nội dung chính của quy trình làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử và những lưu ý khi nhập khẩu mặt hàng này. Chính sách nhập khẩu linh kiện điện tử Quy trình thủ tục và chính...
 12. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu hạt điều thô

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU HẠT ĐIỀU THÔ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chính sách nhập khẩu hạt điều thô nói riêng, các sản phẩm khác từ nông nghiệp nói chung được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế...
 13. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu nhân sâm về Việt Nam

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU NHÂN SÂM Chính sách nhập khẩu nhân sâm và quy trình làm tục nhập khẩu mặt hàng này. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014; Thông tư 04 /2017/TT-BNNPTNT ngày...
 14. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu dây thừng

  Chính sách nhập khẩu dây thừng Chính sách nhập khẩu dây thừng nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày...
 15. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu hộp đựng cơm về Việt Nam

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU HỘP ĐỰNG CƠM Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu hộp đựng cơm được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 Nghị định số...
 16. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu thảm trải sàn về Việt Nam

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU THẢM TRẢI SÀN Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu thảm trải sàn được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015; Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015; Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016; Thông tư 1895/TCHQ-TXNK ngày...
 17. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng về Việt Nam

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU Chính sách nhập khẩu đồ gia dụng quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015; Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Nghị định số...
 18. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu lốp ô tô về Việt Nam

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU LỐP XE Ô TÔ Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu lốp xe ô tô được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017; Thông tư 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2018 Thông tư...
 19. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu nồi cơm điện về Việt Nam

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU NỒI CƠM ĐIỆN Nồi cơm điện được phân vào nhóm mặt hàng điện gia dụng. Thủ tục nhập khẩu nồi cơm điện được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Công văn số 1488/TĐC-ĐGPH ngày 21/10/2009...
 20. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tuc nhập khẩu vali về Việt Nam

  Chính sách nhập khẩu vali Quy trình làm thủ tục nhập khẩu và chính sách nhập khẩu vali được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số...
Back
Bên trên