vận chuyển quốc tế

 1. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu vỏ thông

  Chính sách nhập khẩu vỏ thông Chính sách nhập khẩu vỏ thông nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014; Thông tư 04 /2017/TT-BNNPTNT ngày...
 2. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu buồng xông hơi

  Chính sách nhập khẩu buồng xông hơi Chính sách nhập khẩu phòng xông hơi nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày...
 3. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu lều bạt

  Chính sách nhập khẩu lều bạt Quy trình làm thủ tục nhập khẩu lều bạt được quy định bởi những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018; Nghị...
 4. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu máy vi tính

  Chính sách nhập khẩu máy tính Khi làm thủ tục nhập khẩu bất kỳ loại mặt hàng nào thì, đầu tiên Quý vị phải hiểu được về chính sách nhập khẩu của mặt hàng đó. Chính sách nhập khẩu máy tính các loại được quy định trong các văn bản pháp luật sau: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ...
 5. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu quạt điện

  Chính sách nhập khẩu quạt điện Quy trình làm thủ tục nhập khẩu quạt điện được Quy định tại những văn bản pháp luật sau đây: Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018...
 6. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu phô mai

  Chính sách nhập khẩu phô mai Quy trình làm thủ tục nhập khẩu phô mai được quy định trong những văn bản pháp luật sau: Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT ngày 31/08/2001; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018...
 7. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu mặt nạ dưỡng da

  Chính sách nhập khẩu mặt nạ dưỡng da Khi làm thủ tục nhập khẩu bất kỳ loại mặt hàng nào thì, đầu tiên Quý vị phải hiểu được về chính sách nhập khẩu của mặt hàng đó. Chính sách nhập khẩu mặt nạ dưỡng da các loại được quy định trong các văn bản pháp luật sau: Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày...
 8. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu nông sản Việt Nam

  Chính sách nhập khẩu nông sản vào Việt nam 1.1. Căn cứ pháp lý Nông sản có rất nhiều loại khác nhau được nhập vào Việt Nam từ nhiều quốc gia khác nhau. Sau đây là những quy định về thủ tục nhập khẩu nông sản vào Việt Nam: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Thông tư...
 9. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu pallet các loại

  Chính sách nhập khẩu pallet Thủ tục, chính sách nhập khẩu pallet nhựa, gỗ, giấy, sắt, nhôm được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây: Công văn số 2994/TCHQ-TXNK ngày 15/06/2012 Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01//07/ 2016 Thông tư...
 10. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu máy triệt lông

  Chính sách nhập khẩu máy triệt lông Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu máy triệt lông được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Công văn 883/TXNK-PL...
 11. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu đèn năng lượng mặt trời

  Chính sách nhập khẩu đèn năng lượng mặt trời Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu đèn năng lượng mặt trời được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị...
 12. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu thiết bị vệ sinh

  Chính sách nhập khẩu thiết bị vệ sinh Thủ tục nhập khẩu thiết bị vệ sinh được quy định theo những văn bản pháp luật giới đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày...
 13. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu máy làm lạnh

  THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY LÀM LẠNH ----------------------------------------------- Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy làm lạnh được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây. Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017; Thông tư...
 14. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu băng vệ sinh

  THỦ TỤC NHẬP KHẨU BĂNG VỆ SINH ----------------------------------------------- Quy trình làm thủ tục nhập khẩu băng vệ sinh được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC...
 15. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu bánh kẹo Tết

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU BÁNH KẸO ------------------------------------------------------------------- Thủ tục nhập khẩu bánh kẹo được quy định trong những văn bản quy phạm pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định...
 16. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu đèn năng lượng mặt trời

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ------------------------------------------------------------------- Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu đèn năng lượng mặt trời được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung...
 17. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu máy dệt vải

  THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY DỆT ---------------------------------------------------------- Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy dệt được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây. Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015; Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015; Công văn số 589/CT-TTHT ngày...
 18. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu bộ lưu điện

  THỦ TỤC NHẬP KHẨU BỘ LƯU ĐIỆN Bộ lưu điện (UPS – Uninterruptible Power Supply) là một thiết bị được sử dụng để cung cấp nguồn điện dự phòng cho các thiết bị điện tử và máy tính trong trường hợp nguồn điện chính bị mất điện hoặc có sự cố. Để có thể nhập khẩu được mặt hàng này vào Việt Nam đòi...
 19. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu máy phun sương

  THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY PHUN SƯƠNG ----------------------------------------------- Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy phun sương được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP...
 20. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu áo quần

  QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU ÁO QUẦN -------------------------------------------------------- Thủ tục nhập khẩu quần áo được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013; Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày...
Back
Bên trên