biện pháp pccc

  1. mauduc1

    Thảo luận Cách dập tắt đám cháy đa dạng: Từ xăng, dầu, đến pin xe điện

    Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách dập tắt các loại đám cháy phổ biến nhất: Đám cháy loại A: Đám cháy loại A là đám cháy bắt nguồn từ các vật liệu rắn, chẳng hạn như gỗ, giấy, vải và rác thải. Để dập tắt đám cháy loại A, bạn cần loại bỏ một trong ba yếu tố cần thiết cho lửa: nhiệt, nhiên...
Back
Bên trên