Standard

Kho tiêu chuẩn: TCVN, QCVN, ASHRAE, SMACNA, BS EN, ASTM...

Top resources

Trending resources

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh
ASME Code for Pressure Piping, B31. THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS
TCVN 8366:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và bình chịu áp lực biên soạn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động biên s
quy trình kiểm định hệ thống lạnh do bô lao động ban hành
tiêu chuẩn về hệ thống chữa cháy hydrant và hose reel
Back
Bên trên