eBook HVACR

Các sách điện tử chuyên ngành HVACR

Top resources

HVAC designer: Knowledge is not power, application is power
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,100
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,424
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,103
Updated
HVAC Design Manual 1st Edition (15.Mar.2009)
Sách hướng dẫn chi tiết về Thiết Kế Một Hệ Thống HVAC vừa và nhỏ | By Fred W. Dougherty, P.E., BAE,
4.00 star(s) 1 ratings
Downloads
4,069
Updated
Tài liệu về Valve
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,192
Updated
ASHRAE Terminology of Heating, Ventilating, Air Conditioning, and Refrigeration
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,409
Updated
Nguyễn Đình Huấn & Nguyễn Lan Phương | DHBK Đà Nẵng
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
2,085
Updated
Ks. Đỗ Trọng Miên & Ks Vũ Đình Dịu | Nhà Xuất Bản Xây Dựng
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
2,494
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,778
Updated
Ths. Trần Văn Lịch - Xuất Bản: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hà Nội - 2005
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,629
Updated
Bên trên