Resources by trunghoang911

đây là phần mềm tính chọn quạt của hảng Kruger
phần mềm lựa chọn và tính toán các loại ống gió, phụ kiện cho đường ống gió, tính trở lực từng đoạn
tiêu chuẩn về hệ thống chữa cháy hydrant và hose reel
Back
Bên trên