Tài Nguyên

Top resources

An Electronic pipe calculator for sizing piping and calculating pressure drops
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,203
Updated
An Electronic duct calculator for sizing duct and calculating pressure drops.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,363
Updated
Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,310
Updated
Cơ bản sử dụng chương trình Project 2000 để thiết lập và quản lý dự án xây dựng công trình
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,746
Updated
Nguồn tin: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam số 7 năm 2006
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,828
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,696
Updated
Ths. Trần Văn Lịch - Xuất Bản: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hà Nội - 2005
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,563
Updated
Convert 4.10
Phần mềm chuyển đổi đơn vị tiện lợi, không cần cài đặt
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,183
Updated
Bộ Cad Lisp cho AutoCAD để vẽ ống gió và phụ kiện
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,419
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
8,107
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,050
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,908
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,724
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
9,372
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,736
Updated
Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,298
Updated
Bên trên