vinhthai1016

Ngô Minh Ngọc Trừ
Tell: 0933 892 060
Coil dàn lạnh AHU - Thiết bị chống rung - băng quấn PVC Hàn Quốc

Chữ ký

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khải Thịnh
Ngô Minh Ngọc Trừ
Tell: 0933 892 060

Các danh hiệu

 1. 10

  [+10] Bạn nhận được 20 lượt Liked/Thích

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 2. 35

  [+35] Bạn đã đóng góp 100 bài viết

  Bạn được +35 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 100 bài viết.
 3. 2

  [+2] Bạn được Liked

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 4. 15

  [+15] Bạn đã đóng góp 30 bài viết

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 30 bài viết. Cảm ơn bạn!
 5. 1

  [+1] Bài viết đầu tiên

  Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
Back
Bên trên