Recent Content by tukekt

  1. tukekt

    Cần giúp Tính toán hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler cho Nhà Kho có chiều cao giá hàng hóa cao trên 5.5m

    Thanks bạn. mình cũng đang check NFPA 13 mà chưa tìm được chỗ nào nói về hướng dẫn tính toán cho trg hợp này ? Ko rõ bạn có biết chỗ nào hướng dẫn ko?
  2. tukekt

    Cần giúp Tính toán hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler cho Nhà Kho có chiều cao giá hàng hóa cao trên 5.5m

    Hi các bạn, Hiện tại mình đang cần tính toán thiết kế chữa cháy tự động Sprinkelr cho Nhà kho có chiều cao giá hàng hóa cao trên 5.5 m. Tiêu chuẩn TCVN 7336-2021: không có hướng dẫn cho trường hợp này. Các bạn biết quy định, tiêu chuẩn nước ngoài nào hướng dẫn cho việc thiết kế này thì giúp mình...
Back
Bên trên