Recent Content by hieuspkt01

  1. hieuspkt01

    Cần giúp tài liệu sấy bơm nhiệt

    em đang là sinh viên đang làm báo cáo về hệ thống sấy bơm nhiệt. dạ anh nào có tài liệu về hệ thống sấy bơm nhiệt cho em xin với ạ. em xin cảm ơn
Bên trên