Recent Content by Duyhai1997

  1. Duyhai1997

    Cần giúp Điều hoà panna sồn ivecter

    Em có 1 máy lạnh panasonic iveter 12k btu. Áp suất lạnh 150psi, tăng rứa dòng làm việc chỉ 3,2a sau đó về 2,3A. Ai biết bệnh gì giúp em với ạ
Bên trên