VGBC phát triển công cụ đánh giá " LOTUS RESIDENTIAL"

CTV-01

Thành Viên [LV 0]
Hội đồng công trình xanh Việt Nam - VGBC vừa công bố bản thảo để lấy ý kiến cho dự án phát triển một công cụ đánh giá tiêu chuẩn xanh cho các tòa nhà , thường gọi là công cụ LOTUS.

Được biết công cụ LOTUS RESIDENTIAL được áp dụng cho tất cả các quy mô từ tòa nhà cao tầng cao cấp đến các tòa nhà chung cư cho người thu nhập thấp.

Hiện nay dự án này đang trên quá trình soạn thảo, phát triển , thu thập ý kiến từ các chuyên gia trên các lĩnh vực liên quan.VGBC kêu gọi sự đóng góp ý kiến thông qua địa chỉ: http://www.vgbc.org.vn/index.php/en/lotus/lotus-vn-rating-tool/lotus-residential-

Cộng tác viên HVACR.VN
 
Bên trên