Tin Hot Của Thư Viện TDC

Suse

Administrator
HVACR Staff
Tài liệu mới của Thư Viện TDC: ASHRAE 2007 Application Handbook cập nhập ngày 08/12/2007.
Bên cạnh sách còn có 1 đĩa CD.


DANH MỤC TÀI NGUYÊN HIỆN CÓ CỦA THƯ VIỆN TDC.

A.Sách:

1.HVAC Control system design Diagram.

2.ASHRAE-HVAC System and Equiment 2004.

3.ASHRAE-HVAC Aplication 2003

4.HVAC Pump Hand book.

5.AHSRAE-Rifrigeration 2002.

6.Mechanical and Electrical System in building.

7.Clean room design.

8.Source book of HVAC Details.

9.Fundamentals of HVAC control system.

10.General Catalogue.

11.Feste Drehzahlen

12.Air-conditionly system design manual.

13.Every efficiency improverment energy supply/Distribution network

Những tài liệu mới do anh Hùng bổ sung:

1.Trane Air Conditioning Manual.

2.Air Conditioning Clinic – Centrifugal water chillers.

3.Applications Engineering Manual – Adsorption chiller system design.

4.HVAC Duct Construction Standards –metal and flexible.

5.Applications Engineering Manual – AIR to AIR Energy recovery in HVAC Systems.

6.Applications Guide – Engineered Smoke Control System.

7. Air Conditioning Clinic – Chiller water systems.

8.Building systems Analysis and retrofit manual.

B.Đĩa:

1.HVAC-R collection CD.

2.Autodesk Building System 2007(5 đĩa).

3.Autodesk Rivet Building 9.0(2 đĩa).

4.3D Max 8.0

6.Achircad 9.0

Những tài liệu mới do anh Hùng bổ sung:

1.Autocad MEP 2008.

2.Trane Clinic CD.

Thành Viên trong hay ngoài CLB muốn mượn sách vui long liên hệ với Khanh theo địa chỉ:
[email protected] hoặc DT 0978405378.


-------------
Bài viết này của Khanhducpho1 , nhưng vì Khanh Post lộn chỗ ( Post lộn vào trang chính ), nên giờ Suse mình di chuyển nó vào Diễn đàn thì mới đúng hơn.

@Khanhducpho1: Lần sau các thông báo của TDC thì bạn Post vào trong diễn đàn này nhé.
 

comin

Thành Viên [LV 0]
Trả lời: Tin Hot Của Thư Viện TDC

Them mot so tai lieu cho anh em:

AIR CONDITIONING SYSTEM
1. Achieving a Quieter Environment
2. Air Conditioning 2004 presentation
3. Air Conditioning and Refrigeration Mechanical Engineering Handbook
4. Air Conditioning Basic
5. Air Conditioning Charging Procedures Review
6. Air Conditioning Systems VRV - VRF
7. Air to Air Energy Recovery in HVAC Systems
8. Clean Room Fundamentals
9. Commercial HVAC
10. Dehumidification in HVAC Systems
11. Fine Tuning Air Conditioning and Refrigeration Systems
12. Fundamentals HVAC Acoustics
13. Fundamentals of Heating, Ventilating and Air Conditioning
14. Handbook of Heating, Ventilation, and Air Conditioning
15. HVAC Acoustic Fundamentals
16. HVAC Control System Design Diagrams, John I. Levenhagen
17. HVAC Equations Data Rules of Thumb
18. HVAC Plumbing
19. HVAC Systems for building
20. Manuel Service VRV II system
21. Solar Air conditioning
22. VRVII Basic Training
23. Waterside Heat Recovery in HVAC Systems

ASHRAE CD
1. ASHRAE 1996 - The HVAC Comissoning Process
2. ASHRAE 2000 - HVAC Systems and Equipment
3. ASHRAE 2004 - Standard Ventilation for acceptable Indoor Air Quality
4. ASHRAE 2005 SI - Fundamentals
5. ASHRAE 2006 - Refrigeration
6. ASHRAE 2007 - HVAC Application
7. HVACR ASHRAE Standard

CHILLER AND COOLING
1. Absorption Chiller System Design
2. Centrifugal Chiller Fundamentals
3. Centrifugal Pumps - ASHRAE
4. Centrifugal Water Chillers
5. Chilled Foods (2nd Edition)
6. Chilled Water Systems
7. Chiller Installation Manual
8. Chiller Plant Design
9. Chiller Presentation
10. HVAC Water Chillers and Cooling Towers - 2003 Erd
11. Multiple Chiller System Design and Control
12. SCREW CHILLER MANUAL SETTING
13. Screw Water Chiller
14. The Nalco Guide to Cooling Water System Failure Analysis
15. Chiller Efficiency Optimization at Part Load

CLEANER ROOM
1. Cleanroom Design (1st Edition)
2. Cleanroom Design (2nd Edition)
3. Hight perfomance Cleanrooms
4. Cleanroom Technology Handbook
5. Cleanroom Technology Fundamentals of Design Testing Operation (2001)
6. Improving and Trouble Shooting Cleanroom HVAC System Designs
7. In Door Quality Hanbook
8. Microbiological Contamination Control in Pharmaceutical Clean Room
9. Standards for classification of cleanrooms 2005

CONDENSER
1. Condensate traps for cooling systems
2. Condenser Water Optimization


DUCT - PIPING - COPPER TUBER
Duct
1. Air - Diffusing Equipment
2. Air conditioning - Creating Comfort and Controlling Cost
3. Air conditioning and ElectricTS chart
4. Air Flow
5. Air Flow Measurement
6. Air Systems - Basics and constant - Volume systems
7. Air Systems - Minimum ventilation and VAV system controls
8. Air Systems - Space Air Diffusion
9. Air Systems - Variable Air Volume Systems
10. Air Systems - VAV Systems - Fan Combination - System Pressure - and Smoke Control
11. Building Air Distribution
12. Duct Construction
13. Ductless Ventilation system
14. Residential Duct systems
15. Smacna - HVAC Air Duct Leakage Manual
16. Smacna - HVAC Duct Systems Inspection Guide

Coppe Tuber
Copper Tube Handbook

PIPPING SYSTEM
1. Piping basic
2. Hydraulics of pipeline systems
3. Pipe Design guide for ACAD
4. Piping Equipment Handbook - McGraw Hill
5. Piping Handbook - McGraw Hill
6. Piping Installation sytem
7. Piping Systems and Pipeline - McGraw Hill
8. Process Piping
9. Refrigerant Piping - TRANE
10. Refrigerant Piping Application Guide
11. Refrigerant Piping Handbook - DUPONT

ELECTRICITY
1. Electricity and Controls for Heating, Ventilating and Air Conditioning
2. Handbook of Electric Power Calculations (3rd Edition)
3. Motor starting and protection Air Conditioning system
4. Service Manual of electronic circuits in Daikin Air Conditioners
5. The Electrical Engineering Handbook
6. Wiring Manual - Automation and Power Distribution

EVAPORATOR
1. Alfa Laval Technical Manual 4thEd
2. Characteristics of Evaporators
3. Handbook of Evaporation Technology
4. Catch all filter drier

HVACR COMPRESSOR
1. A Practical Guide to Compressor Technology (2nd Edition)
2. CARLYLE - Compressor Service Handbook
3. Compressor Handbook - McGRAW HILL
4. Compressors and Modern Process Applications
5. Field Compressor Guide
6. Refrigeration Compressors
7. Screw Compressors
8. TECUMSEH - Compressor Service Handbook

HVACR CONTROLS
1. Automatic Control for Commercial Buildings v1.0
2. Automatic Control for Commercial Buildings v2.0
3. Servive Engineering manual of Invertor Driver VRV systems - DaiKin


HVACR DESIGN GUIDE
Calculation - Selection
1. Basic Air Conditioning formulas
2. Calculation of processing time and heat load during Food Refrigeration
3. Cooling and Heating Load Estimation
4. HVAC load calculations
5. Refrigeration selection guide
6. Cooling and Freezing Load Calculations and reference guide
7. Designing Dedicated Outdoor Air Systems
8. Duct Calculations
9. Heat Load Calculation for Cold storage
10. Load Estimation
11. Selecting Thermostatic Expansion Valves
12. Selection Compressor Guide

Design - Ideal
1. Absorption Chiller System Design
2. Air conditioning systems design
3. Air distribution system design
4. Air Systems - Air Duct Design
5. Carrier Handbook of Air Conditioning System Design
6. Chiller Heat Recovery Design
7. Commercial Duct Design
8. Compressors - Selection and Sizing (2nd Edition)
9. Compressors - Selection and Sizing (3nd Edition)
10. Design Manual - School HVAC
11. Displacement Ventilation Design and Application
12. Duct Design
13. Duct System Design Considerations
14. Equipment Sizing and Duct System Design Guide
15. Heat load in Refrigeration systems
16. HVAC Sizing and Design
17. HVAC Systems Design Handbook 3rd Ed - Roger W. Haines
18. HVAC Systems Design Handbook 4th Ed - Roger W. Haines
19. HVAC Systems Duct Design - 2006
20. HVAC Systems Duct Design - 1990
21. Improving and Trouble Shooting Cleanroom HVAC System Designs
22. Multiple Chiller System Design and Control
23. Refrigerant Piping Design guide
24. Smacna - Commercial Duct design 1995
25. System Approach to Chilled Water Plant Design
26. Water Cooled Design Guide

HVACR SOFTWAVES
1. Air Conditioning and Refrigeration tool for Palm - PPC
2. Calcul - Design PIPE Softwave
3. CARRIER HAP 4.3
4. Elite Softwave
5. HVACR evDict 1.0
6. TRANE Softwave
7. Air Conditioning and Refrigeration Training
8. ASHRAE Psychometric Analysis
9. The Refrigerant Application Handbook - SWEP International AB

INSTALLATION SYSTEM
1. Installation Manual VRV
2. Air distribution system installation

MAINTENAINECE SYSTEM
1. Air Conditioning Troubleshooting
2. Carrier Troubleshooting system
3. Compressor Troubleshooting
4. HVAC Testing, Adjusting and Balancing 2007
5. Troubleshooting in Refrigeration system
6. Troubleshooting with superheat

PLC
1. PLC Automated Control Process Book
2. PLC Programming Methods and Applications
3. PLC Siemens
4. PLC Theory Handbook

PSYCHOMETRICS CHART
1. Diagramme psychrometric
2. Etablissement Psychrometric
3. Psychrometre Utillity
4. Psychrometric Review 2007

PUMP SYSTEMS
1. 2006 International Plumbing Code
2. HVAC Plumbing
3. HVAC Pump Handbook - 2nd
4. Know and Understand Centrifugal Pumps
5. Practical centrifugal pumps - Design operation and maintenance


REFRIGERANTS
1. LP Gas servicemans handbook
2. Must Know R410A
3. R410 - R22 Training
4. R410A Instructors Manual
5. Refrigerant Reference Guide
6. System Charging Manual
7. Using the PT Card as a Service Tool

REFRIGERATION SYSTEM
1. COPELAND manual
2. DANFOSS Data
3. Automation of Commercial Refrigeration Plant
4. Automatisation Des Installations Frigorifiques Commerciales
5. Commercial, Industrial and Institutional Refrigeration
6. Cooling Idiosyncrasies 2006
7. Fine Tuning Air Conditioning & Refrigeration Systems
8. Industrial Refrigeration handbook
9. Meat Refrigeration (S. J. James & C. James)
10. Refrigeration Home and Commercial 5th 2006
11. Refrigeration System and Applications 2003
12. Refrigeration System Components
13. Training manual for REFRIGERATION Services Technician

SAVE ENERGY
1. Application of the VRV Air Conditioning System Heat Recovery Series in Interior Zone and Analysis
2. Ari 2005 Guideline For Selecting, Sizing, & Specifying Packaged Air-To-Air Energy Recovery Ventil
3. Energy Efficiency in Electrical Utilities
4. Energy efficient REFRIGERATION technologies
5. Energy Saving Data Centers
6. Energy Technology Seminar HVAC
7. Evaluation of Space Humidity Control and System Energy Usage for Conventional and Advanced Unitar
8. How to save energy and money in ELECTRICAL systems
9. How to save energy and money in REFRIGERATION
10. Selection of Screw Compressors for Energy Efficient Operation
11. User Energy in Cooling

SENSOR
1. Sensor Technology Handbook (2005)
2. Methods of Refrigerant Leak Detection
3. Supermarket - System Alternatives


VALVES
1. Valve Selection Handbook - 4Ed
2. Thermostatic Expansion Valves
3. Valve Sizing and Selection Technical Reference
4. TEV discussion
5. Fundamentals of TEV
6. Capacity Rating of Thermostatic Expansion Valves
7. Equipment Notebook - COOLING COILS
8. Everything You Need to Know About TXV's
9. Fundamentals - Valves
10. Installing TXVs to Voyager units

VENTILATION
1. Achieving a Quieter Environment
2. Fans System
3. Fundamentals of Venting and Ventilation
4. Ventilation for Control of the Work Environment 2nd Ed
5. Ventalation control and fire fire protection for comercial cooking NFPA96-01
6. Optimal Air - Design Manual
 

hoameo

Thành Viên [LV 3]
Trả lời: Tin Hot Của Thư Viện TDC

Đúng là pac comin nhiều tài liệu thiệt, nếu có thể pac up lên thư viện download share cho anh em di
 

Herot

HVACR Staff
Trả lời: Tin Hot Của Thư Viện TDC

Hi Bác Comin, lâu rồi không gặp dạo này vẫn khỏe chứ ta.
Tình hình bác dạo này thế nào rồi, luyện thêm nhiều tuyệt chiêu chưa, bữa nào xin thỉnh giáo bác tiếp heng, hìhhì.
Chúc bác công việc suôn sẻ.
 

liemcoi

HVACR Staff
Trả lời: Tin Hot Của Thư Viện TDC

Pác đưa nhiều tài liệu quá !!Anh em qua lấy thui!! Chắc kêu pác chép qua đĩa DVD!!Sau đó chia ra up lại cho anh em !! Nói thực là càng nhiều tài liệu càng ít đọc đi ! !Hichihic!:woohoo:Cái gì cần thì đọc thui!!
 

K43IHERE

HVACR Staff
Trả lời: Tin Hot Của Thư Viện TDC

Đọc qua đầu đề đã Bạc cả đầu rồi bác ơi, hic hic. Nhưng như thế mới xứng đáng là thư viện chứ (có đọc được hết sách thư viện đâu ):P :P :P
Mình có tham gia một diễn đàn chuyên dịch truyện Kiếm Hiệp ra tiếng việt cũng thấy hay hay. Tại sao anh em mình không chia nhau ra dịch ra tiếng việt để phổ biển nhỉ, ngoài ra đấy cũng là một cách có thể hiểu, tranh luận, đi tới kết luận về những thuật ngữ chuyên ngành.
 

Herot

HVACR Staff
Trả lời: Tin Hot Của Thư Viện TDC

Chào anh em,
Hiện nay trong các thành viên tâm huyết đã chia nhau ra để dịch trước những bài báo Ashrae Journal ra để đưa lên thành bài viết và thảo luận trên đó, trước hết ta tìm những tài liệu cơ bản và gần gũi với anh em để dễ hiểu hơn.
 

hoameo

Thành Viên [LV 3]
Trả lời: Tin Hot Của Thư Viện TDC

To herot : hoameo ko được chia dich vây hoameo.......ko phải là thành viên tâm huyết rùi
:cheer: :cheer: :cheer:
 

hn.hvac

Thành Viên [LV 0]
Trả lời: Tin Hot Của Thư Viện TDC

Hi bác Comin!
Nhìn kho thư viện của bác em thấy ghiền quá trùi! Tất cả tài liệu đó là file .PDF hết chứ, hay có một số là hardcopy ? Mình thấy tài liệu như vậy là quý rùi, ko cần thiết phải tốn nhiều time địch sang tiếng Việt đâu, vì tài liệu bản gốc mới có giá trị. Mọi người nhanh chân liên lạc với bác Comin thôi! Quick ! Quick! :)
 

Herot

HVACR Staff
Trả lời: Tin Hot Của Thư Viện TDC

hoameo viết:
To herot : hoameo ko được chia dich vây hoameo.......ko phải là thành viên tâm huyết rùi
:cheer: :cheer: :cheer:

Hàhhà, Herot không có ý đó, trong buổi họp tuần trước Hoameo không có mặt nên đâu thể tham gia được, vậy là sẽ gửi cho Hoameo gấp đôi số tài liệu vì lòng nhiệt tình này nhé. ;)
 

K43IHERE

HVACR Staff
Trả lời: Tin Hot Của Thư Viện TDC

Nghe mọi người hoạt động bận rộn ha! có gì cho tui theo với, tiếc là mình ở HN không có điều kiện gặp gỡ họp hành với Anh Em, Đồng chí nào có việc mà ra HN gọi Mình 1 tiếng nha!
 

liemcoi

HVACR Staff
Trả lời: Tin Hot Của Thư Viện TDC

To pac K43IHERE:
Tet nay co the liemcoi ra ngoai Bac ve que an tet!! hy vong gap!!
So ra do ko thay anh em nao dau ca!! hichichic!!
 

K43IHERE

HVACR Staff
Trả lời: Tin Hot Của Thư Viện TDC

Ngoài bắc nhiều tỉnh thành như thế biết liemcoi về đâu mà tiếp đón đây? hic hic. Mình tết này có kế hoạch ăn tết tại TX Phú Thọ - Phú Thọ; mùng 5 tết về HN.
 

Herot

HVACR Staff
Trả lời: Tin Hot Của Thư Viện TDC

Tháng 9 và 11 vừa rồi Herot có ra Hà Nội công tác nhưng lúc đó chưa quen bác K43 nhiều lắm :D
Nhiều khả năng giữa tháng 1/2008 này sẽ ra đó công tác tiếp, hi vọng có dịp để gặp được bác đây.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé.
 

justin_tran

Thành Viên [LV 0]
Trả lời: Tin Hot Của Thư Viện TDC

hệ thống thông gió XAGHI là gì vậy mấy Anh/Chị.
hay là biết gì về XAGHI cho mình biết với
 
Bên trên