Thạch tín Arsenolit là gì?

minhhoangdrop

Thành Viên [LV 0]
Arsenolit là một khoáng vật asen với công thức hóa học As4O6. Nó được tạo thành như là một sản phẩm oxy hóa của các asen sulfide. Trong tự nhiên, thường được tìm thấy như là các khối hình bát diện nhỏ và nó có màu trắng, nhưng khi có lẫn các tạp chất như hùng hoàng hay thư hoàng thì nó có thể có sắc hồng, đỏ hay vàng nhạt. Nó cũng có thể gắn liền với dị hình claudetit (dạng đơn tà của As2O3) cũng như với hùng hoàng (As4S4), thư hoàng (As2S3), chu sa và erythrit (Co3(AsO4)2·8H2O).

Công thức hóa học As4O6

Thạch-tín-arsenolite-512x400.jpg

Tính chất vật lý của thạch tín Arsenolite

Nước bóng: Thủy tinh thể, mượt
Tính minh bạch: Trong suốt
Màu sắc:Trắng, hơi xanh; hơi đỏ đến hơi vàng nếu không tinh khiết với thực phẩm hoặc mồ hôi; không màu trong ánh sáng truyền qua
Vệt: Trắng đến trắng hơi vàng nhạt
Độ cứng: 1½ trên thang Mohs
Sự phân cắt: Khác biệt / Tốt
trên {111}
Tỉ trọng:3,86 – 3,88 g / cm 3 (Đo) 3,88 g / cm 3 (Tính toán)

Độc tính của thạch tín arsenolit

Arsenolit là một trong những khoáng vật có độc và là chất gây ung thư. Theo đường miệng, LD50 của asen trioxit ở chuột là 14,6 mg/kg

Cấu trúc tinh thể của thạch tín arsenolit

Arsenolit kết tinh giống như senarmontit trong hệ tinh thể lập phương trong nhóm không gian Fd3m (nhóm không gian số 227) với kích thước lưới a = 11,07 Å và 16 đơn vị công thức trên một ô đơn vị[5]

Cấu trúc tinh thể của arsenolit bao gồm 4 chóp tam diện phẳng AsO3 với nguyên tử asen ở đỉnh. Các hình chóp này được liên kết nhờ các nguyên tử oxy chia sẻ chung để tạo thành các phân tử As4O6, được giữ cùng nhau bởi lực Van der Waals.
 
Bên trên