T&C ống gió

alone160162

Thành Viên [LV 3]
Không phải là Tài liệu T&C. Đây chỉ là Quy trình thử xì Ống gió thôi. Làm TC là phải Vận hành cả Quạt gió rồi cân chỉnh sao cho Hệ thống vận hành theo đúng với Thông số Thiết kế của nó cơ. Mất TG với nhiều Tài liệu lắm ạ
 
Bên trên