Sơ lược về tiêu chuẩn phòng sạch

zenmaster

Thành Viên [LV 0]
Chào anh em, bài trước mình có giới thiệu về một vài phương án bố trí miệng thổi trong phòng mổ. Trong bài này, mình xin giới thiệu sơ qua về tiêu chuẩn của phòng sạch.

Hiện nay, nhiều quốc gia và tổ chức đã cho ra đời tiêu chuẩn về phòng sạch của riêng mình, có thể kể đến như: tiêu chuẩn của Anh, châu Âu, Nhật Bản, tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO), Mỹ,…Nhưng có lẽ, tiêu chuẩn có ảnh hưởng lớn nhất hiện nay là tiêu chuẩn của Mỹ (FS209). Sau đây, xin trình bày chi tiết về hệ thống tiêu chuẩn này.Tiêu chuẩn FS 209: tiêu chuẩn này hiện nay có các phiên bản FS 209A, FS 209B, FS 209C, FS 209D và FS 209E (mới nhất). Các phiên bản từ A~D chỉ dùng hệ đơn vị của Anh, còn phiên bản E dùng kết hợp cả hệ Anh và hệ ISO. Dưới đây là bản chi tiết tiêu chuẩn FS 209E:

Bảng 9.1. Tiêu chuẩn FS 209E
Số lượng nhiều nhất các hạt trong không khí (số hạt trên đơn vị thể tích)
Lớp
Kích cỡ hạt
0.1 µm
0.2 µm
0.3 µm
0.5 µm
5 µm
SI
English
m3
ft3
m3
ft3
m3
ft3
m3
ft3
m3
ft3
M 1

350
9.91
75.7
2.14
30.9
0.875
10.0
0.283
M 1.5
1
1,240
35.0
265
7.50
106
3.00
35.3
1.00
M 2

3,500
99.1
757
21.4
309
8.75
100
2.83
M 2.5
10
12,400
350
2,650
75.0
1,060
30.0
353
10.0
M 3

35,000
991
7,570
214
3,090
87.5
1,000
28.3
M 3.5
100
26,500
750
10,600
300
3,530
100
M 4

75,700
2,140
30,900
875
10,000
283
M 4.5
1,000
35,300
1,000
247
7.00
M 5

100,000
2,830
618
17.5
M 5.5
10,000
353,000
10,000
2,470
70.0
M 6

1,000,000
28,300
6,180
175
M 6.5
100,000
3,350,000
100,000
24,700
700
M 7

10,000,000
283,000
61,800
1,750

Xem xét bảng trên ta thấy rằng, đối với hệ Anh, tiêu chuẩn này chia phòng sạch theo 6 cấp: 1, 10, 100, 1000, 10000 và 100000. Lấy ví dụ theo cấp 10000 tiêu chuẩn qui định: số lượng hạt có kích cỡ ≥0,5µm trong một ft3 phải ≤ 10000 hạt và số hạt có kích cỡ ≥ 5 µm phải ≤ 70 hạt. Tương tự như vậy đối với các cấp khác.

Đối với hệ SI, tiêu chuẩn này chia thành 13 cấp, gồm: M1, M1.5, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5, M6, M6.5 và M7. Trong đó cấp M1 là sạch nhất và các cấp càng lớn thì độ sạch càng giảm dần.
 
Bên trên