phần mềm ống gió android

xungfen

Thành Viên [LV 4]
Một phần mềm Android tiện lợi để check vận tốc, kích thước ống gió và áp suất.
Tên phần mềm là : ductulator ( icon hình mặt trăng màu xanh lá cây)

Mình đã thử nhiều cái thấy cái này ok nhất.
 
Bên trên