Nhà thầu Việt – Tại sao thua trên sân nhà”

CTV-01

Thành Viên [LV 0]
Là tên Hội thảo toàn quốc dự kiến được Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) tổ chức vào tháng 5 năm 2011 tại Hà Nội.
Hội thảo sẽ quy tụ các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà thầu từ các cơ quan Bộ, ngành chức năng liên quan đến quản lý kinh tế xây dựng, các nhà nghiên cứu, các Hội và Hiệp hội, các doanh nghiệp tham gia trao đổi với mong muốn tạo một diễn đàn thảo luận cởi mở giữa các chủ thể khác nhau trong ngành xây dựng của Việt Nam nhằm tìm ra các câu trả lời thích đang cho “Nhà thầu Việt – Tại sao thua trên sân nhà?”

Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam trân trọng kính mời các cá nhân và tổ chức tham gia phát biểu và tham luận tại hội thảo này.
Xem Thư mời và Phiếu đăng ký tham luận: Tại đường dẫn dưới đây:
http://img.buildviet.info/2011/02/27/16/55/27FebGiaymoiphieudangkythamluan.pdf

CTV HVACR.VN
Theo http://buildviet.info
 
Bên trên