Tin tức Ngành Marketing là gì? Các chuyên ngành Marketing bạn nên biết!

tuyensinhdonga

Thành Viên [LV 0]

Tìm hiểu ngành Marketing​

  • Marketing là 1 hình thức không thể thiếu trong kinh doanh, bao gồm hầu hết những hoạt động hướng đến người mua nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của họ phê duyệt công đoạn tiếp thị sản phẩm, phát triển thương hiệu.
  • Đây là quá trình tạo dựng những giá trị từ các bạn và mối quan hệ thân thiết mang người dùng nhằm mục tiêu thu về giá trị tiện lợi cho doanh nghiệp, tổ chức từ các giá trị đã được tạo ra. Mục tiêu cao nhất của Marketing chính là trở thành loại cầu nối bền chặt giữa doanh nghiệp có người mua mục tiêu.
  • Ngành Marketing đào tạo một cách hệ thống tri thức nền tảng về Marketing hiện đại, bao gồm các khía cạnh: nghiên cứu thị trường, xây dựng và phát triển những mối quan hệ khách hàng, bề ngoài chương trình chế tạo sản phẩm, công ty cung ứng sản phẩm, định giá sản phẩm, quảng cáo thương hiệu, doanh nghiệp sự kiện...
  • Theo học ngành Marketing, sinh viên sẽ mang khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng, nghiên cứu thị trường; nghiên cứu hành vi tiêu dùng và nhu cầu khách hàng; hoạch định chiến lược quảng cáo nhãn hàng và vững mạnh sản phẩm hiệu quả; nhạy bén nhận biết thời cơ và thách thức trước các đối thủ cạnh tranh…

Các chuyên ngành của Marketing​

Ở những trường đại học, Marketing gồm những chuyên ngành sau:

  • Marketing Thương mại: Hiểu một bí quyết đơn giản, Marketing Thương mại là quá trình tổ chức, quản lý và điều khiển những hoạt động nhằm tạo ra khả năng và đạt được mục đích tiêu thụ sản phẩm hiệu quả của 1 tổ chức, tổ chức để thỏa mãn 1 cách rẻ nhất nhu cầu của nhà sản xuất, nhà thương mại và người tiêu thụ. Mục tiêu cuối cộng của Marketing thương mại đấy là: Bảo đảm lợi nhuận với thể mang của siêu thị lúc tham gia vào quá trình marketing trên thị trường. Chuyên ngành này sẽ sản xuất các kiến thức chuyên sâu về: Hành vi khách hàng; Nghiên cứu marketing; Marketing quốc tế; Marketing tới những công ty (B2B) và quan hệ với các bạn trong chế tạo giá trị; Truyền thông marketing và xúc tiến; Phân tích, ra quyết định, công ty khai triển những quyết định marketing sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến thương mại trong buôn bán thương nghiệp bán buôn, bán lẻ...
  • Quản trị Marketing: Chuyên ngành này sẽ đồ vật cho người học những tri thức về quản lý, phương thức xây dựng và pr thương hiệu, tìm kiếm thị trường mục tiêu, phân tích, đồ mưu hoạch, thực hành và kiểm tra việc thi hành chiến lược Marketing... Các môn học của chuyên ngành Quản trị Marketing gồm: Quản trị sản phẩm, Nghiên cứu Marketing, Quản trị kênh phân phối, Digital Marketing, Marketing quốc tế, Marketing dịch vụ, Chiến lược Marketing cho thế giới mạng...
  • Truyền thông Marketing: Chuyên ngành này sẽ huấn luyện sâu về lĩnh vực truyền thông, các kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị doanh nghiệp, những kỹ năng chuyên sâu về truyền thông marketing, khả năng phân tách , dự đoán nhu cầu thị trường về hành vi dùng xây dựng và vững mạnh thương hiệu... Các môn học tiêu biểu như: Truyền thông Marketing tích hợp, Chiến lược dụng cụ truyền thông, Marketing trực tiếp, Xúc tiến bán hàng, Tổ chức sự kiện, Quản trị thương hiệu, Quảng cáo và thiết kế quảng cáo...
  • Quảng cáo: Là chuyên ngành cung cấp những tri thức chuyên sâu về hệ thống lĩnh vực truyền thông, tìm hiểu về phương pháp thức để bảng bá 1 mặt hàng sản phẩm cụ thể là về quản trị người mua quảng cáo, chiến lược và chiến thuật phương tiện, pr trực tuyến, đơn vị sự kiện. Có thể đề cập đến một số môn học của chuyên ngành Quảng cáo như: Quản trị quảng cáo, Quảng cáo và xã hội, Chiến lược quảng cáo, Các xu hướng tiếp thị, Quản trị Marketing, Quản trị thương hiệu, Marketing online, Quan hệ công chúng...
  • Quản trị Thương hiệu: Chuyên ngành này sẽ tập huấn các tri thức chuyên môn về thương hiệu và quản trị thương hiệu, cách triển khai thực hiện các chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu trong doanh nghiệp như xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, định vị thương hiệu… Theo học chuyên ngành Quản trị Thương hiệu, bạn sẽ được học các môn như: Quản trị thương hiệu; Nhượng quyền thương hiệu; Quan hệ công chúng; Quảng cáo và khuyến mại; Tổ chức sự kiện; Phát triển sản phẩm mới; Marketing dịch vụ…
 
Bên trên