Một Số Tips Hiệu Quả Dành Cho Phần Thi Toeic Listening

Hà Ngân 123

Thành Viên [LV 0]
Sau đây là bài chia sẻ ngắn của thầy về các phương pháp để các em hình dung được cơ bản về TOEIC Listening. Phần thi TOEIC Listening kiểm tra các em sử dụng 4 định dạng khác nhau: câu hỏi dựa trên ảnh, câu hỏi trả lời, câu hỏi dựa trên hội thoại và câu hỏi về bài nói ngắn.

Đây là những chiến lược chung cần ghi nhớ khi làm từng phần của phần nghe TOEIC.
 • Tìm kiếm các từ khóa trong mỗi câu hỏi. Chủ ngữ là ai? Anh ấy cô ấy đang làm gì?
 • Lắng nghe các câu hỏi và chú ý đến những gì làm cho mỗi câu hỏi khác nhau. Mỗi câu hỏi tập trung vào điều gì?
 • Tìm ra chủ đề chính của cuộc trò chuyện. Ai đó cần một cái gì đó? Có ai có ý kiến mạnh mẽ về điều gì đó không?
 • Tránh sai lầm: Khi nghe hoặc đọc lời nhắc, hãy chú ý đến các chi tiết nhỏ. Có những từ nào nghe giống với từ khóa của câu hỏi nhưng có thể có nghĩa hoàn toàn khác không?
 • Loại bỏ các câu trả lời sai trước. Câu trả lời đúng có xu hướng không chứa các từ giống nhau được sử dụng trong đoạn ghi âm. Họ có nhiều khả năng sử dụng các từ đồng nghĩa hơn. Đọc kỹ từng câu trả lời trước khi chọn câu bạn cho là đúng.
 • Trong phần photograph, hãy phân tích hình ảnh và suy luận điều gì đang xảy ra trước khi âm thanh bắt đầu. Các nhân vật chính và các yếu tố là gì? Hành động chính là gì? Họ có liên quan với nhau như thê nào? Bạn có thể tìm ra nhiều thông tin bằng cách phân tích hình ảnh.
 • Chú ý đến những từ làm thay đổi nghĩa của câu, chẳng hạn như phủ định, từ chỉ thời gian, từ đồng âm, v.v.
Từ đồng âm khác nghĩa:
 • Book
  [IMG]
  – quyển sách vs. book (v) – đặt trước
 • Sink
  [IMG]
  – bồn rửa vs. sink (v) – chìm, đắm
 • Meat
  [IMG]
  – thịt vs. meet (v) – gặp gỡ
 • Train
  [IMG]
  – đoàn tàu vs. train (v) – đào tạo
 • Plane
  [IMG]
  – máy bay vs. plain (adj) – rõ ràng
 • Site
  [IMG]
  – khu vực vs. sight
  [IMG]
  – cảnh quan
 • See (v) – nhìn vs. sea
  [IMG]
  – biển cả
 • Light
  [IMG]
  – đèn, ánh sáng vs. light (adj) – nhẹ
 • Fair
  [IMG]
  hội chợ vs. fair (adj) – công bằng vs. fare
  [IMG]
  – tiền vé
 • Fine
  [IMG]
  – tiền phạt vs. fine (adj) – tốt, đẹp
 • Mine
  [IMG]
  – mỏ (than, dầu) vs. mine (pro) – cái của tôi
 • Can (modal verb) – có thể vs. can
  [IMG]
  – hộp, lon
 • Break
  [IMG]
  – giờ giải lao vs. break (v) – làm vỡ
 • Block
  [IMG]
  – hộp, tòa nhà vs. block (v) – chặn, tắc
 • Found (v) – thành lập vs. found (quá khứ của find) – tìm kiếm
 • Flower
  [IMG]
  – bông hoa vs. flour
  [IMG]
  – bột mỳ
 • Right (adj) – đúng vs. write (v) – viết
 • Kind
  [IMG]
  – loại vs. kind (adj) – tốt bụng
 • Lift (v) – nâng đỡ vs. lift
  [IMG]
  thang máy
Vậy là thầy đã nói qua ngắn gọn về các mẹo cơ bản áp dụng trong phần TOEIC Listening. Các bạn còn đang yếu phần này có thể áp dụng xem sao nhé!

Nguồn: Tiếng anh Thầy Quý
 
Bên trên