Cần giúp lỗi revit 2017

máy bơm

Thành Viên [LV 1]
Mọi người cho mình hỏi.trong revit 2017 khi mình vào manage->material rồi kích vào các vật liệu thì nó hiện An error has occurred while drawing the contents of this window.this window whale be closed.
moij người cho mình hỏi cách sửa với.mình cảm ơn
 
Bên trên