Links Mediafire download bộ Archmodel Collection

daongochungbk

Thành Viên [LV 6]
Đây là bộ thư viện các mô hình cho 3Ds MAX (dùng khi phối cảnh rất đẹp):
- Archmodels Vol.01: Modern chairs, beds, tables, couches, armchairs - http://depositfiles.com/files/ 2524127
From mediafire.com: mediafire_vol.01
- Archmodels Vol.02: Modern gadgets (clocks, vases, candlesticks)
From mediafire.com: mediafire_vol.02
- Archmodels Vol.03: Lamps
From mediafire.com: mediafire_vol.03
- Archmodels Vol.04: Doors and windows
From mediafire.com: mediafire_vol.04
- Archmodels Vol.05: Armchairs
From mediafire.com: mediafire_vol.05
- Archmodels Vol.06: Bathroom stuff (basins, toilets, showers)
From mediafire.com: mediafire_vol.06
- Archmodels Vol.07: Technological stuff (computers, Hi-Fi stereo, printers, televisors)
From mediafire.com: mediafire_vol.07
- Archmodels Vol.08: Office furniture
From mediafire.com: mediafire_vol.08
- Archmodels Vol.09: Tables and closets
From mediafire.com: mediafire_vol.09
- Archmodels Vol.10: Modern kitchen (cookers, fridges, furniture)
From mediafire.com: mediafire_vol.10
- Archmodels Vol.11: Beds
From mediafire.com: mediafire_vol.11
- Archmodels Vol.12: Lamps
From mediafire.com: mediafire_vol.12
- Archmodels Vol.13: Street objects (lamps, benches, telephone boxes)
From mediafire.com: mediafire_vol.13
- Archmodels Vol.14: External lamps
From mediafire.com: mediafire_vol.14
- Archmodels Vol.15: Modern collection of SPA
From mediafire.com: mediafire_vol.15
- Archmodels Vol.16: Modern furniture
From mediafire.com: mediafire_vol.16
- Archmodels Vol.17: Complex models of houses
From mediafire.com: mediafire_vol.17
- Archmodels Vol.18: Kitchen stuff
From mediafire.com: mediafire_vol.18
- Archmodels Vol.19: Home gadgets
From mediafire.com: mediafire_vol.19
- Archmodels Vol.20: Modern office gadgets
From mediafire.com: mediafire_vol.20
- Archmodels Vol.21: Modern furniture
From mediafire.com: mediafire_vol.21
- Archmodels Vol.22: Exterior grills, benches, chairs, lawnmowers
From mediafire.com: mediafire_vol.22
- Archmodels Vol.23: AGD models
From mediafire.com: mediafire_vol.23
- Archmodels Vol.24: Flowers and plants
From mediafire.com: mediafire_vol.24
- Archmodels Vol.25: Modern furniture
From mediafire.com: mediafire_vol.25
- Archmodels Vol.26: Original house furniture
From mediafire.com: mediafire_vol.26
- Archmodels Vol.27: Gym and fitness accessories
From mediafire.com: mediafire_vol.27
- Archmodels Vol.28: Interior lamps
From mediafire.com: mediafire_vol.28
- Archmodels Vol.29: Furniture
From mediafire.com:
mediafire_vol.29_1
mediafire_vol.29_2
mediafire_vol.29_3
- Archmodels Vol.30: Cloths (from towels to t-shirts)
From mediafire.com: mediafire_vol.30
- Archmodels Vol.31: Garden plants
From mediafire.com:
mediafire_vol.31_part1
mediafire_vol.31_part2
mediafire_vol.31_part3
- Archmodels Vol.32: African decorations
From mediafire.com:mediafire_vol.32
- Archmodels Vol.33: Old classic furniture
From mediafire.com:mediafire_vol.33
- Archmodels Vol.34: Sculptures
From mediafire.com:mediafire_vol.34
- Archmodels Vol.35: Hardware and Hi-Fi systems
From mediafire.com:mediafire_vol.35
- Archmodels Vol.36: Beds
From mediafire.com:
mediafire_vol.36_part1
mediafire_vol.36_part2
- Archmodels Vol.37: Beds
From mediafire.com:
mediafire_vol.37_part1
mediafire_vol.37_part2
mediafire_vol.37_part3
- Archmodels Vol.38: Lamps
From mediafire.com: mediafire_vol.38
- Archmodels Vol.39: Amazing Furniture
http://rapidshare.com/files/73467762/Archmodels_Vol.39.part1.rar | 100431 KB
http://rapidshare.com/files/73468089/Archmodels_Vol.39.part2.rar | 100431 KB
http://rapidshare.com/files/73468408/Archmodels_Vol.39.part3.rar | 100431 KB
http://rapidshare.com/files/73468512/Archmodels_Vol.39.part4.rar | 33346 KB
From mediafire.com:mediafire_vol.39
- Archmodels Vol.40: Gadgets - http://depositfiles.com/files/ 2526845
From mediafire.com:mediafire_vol.40
- Archmodels Vol.41: Plants - mediafire_Archmodels_Vol.41
- Archmodels Vol.42: Plants
1 mediafire_Archmodels_Vol.42_1
2 mediafire_Archmodels_Vol.42_2
- Archmodels Vol.43: Modern furniture - mediafire_Archmodels_Vol.43
- Archmodels Vol.44: Shelves full of products - mediafire_Archmodels_Vol.44
- Archmodels Vol.45: Modern furniture - mediafire_Archmodels_Vol.45
- Archmodels Vol.46: Bathroom equipment - mediafire_Archmodels_Vol.46
- Archmodels Vol.47: Game machines - mediafire_Archmodels_Vol.47
- Archmodels Vol.48: Boats, yachts etc. - mediafire_Archmodels_Vol.48
- Archmodels Vol.49: Bags, shoes and suitcases etc. - mediafire_Archmodels_Vol.49
 
Bên trên