Hội thảo ‘Tall Building Vietnam”

CTV-01

Thành Viên [LV 0]
Hội thảo về xây dựng và công nghệ bền vững cho nhà cao tầng ở Việt Nam
23 - 24 February, 2011, Sheraton Saigon Hotel & Towers, Ho Chi Minh City, Vietnam

Hội thảo quy tụ các công ty lớn trong và ngoài nước trong ngành xây dựng,
các công ty đã, đang và sẽ tham gia xây dựng các tòa nhà cao tầng ở Việt Nam.
Các chuyên gia hàng đầu , các nhà quan lý, hoạch định chính sách, quy hoạch, thiết kế, quản lý dự án , tất cả sẽ cùng thảo luận về các xu hướng , chiến lược, sự phát triển của các tòa nhà cao tầng trong tương lai ở Việt Nam.

Chi tiết tại website: http://www.tallbuildingsasia.com/Event.aspx?id=392486
 
Bên trên