Hồ sơ xin visa Mỹ có thể sẽ yêu cầu lịch sử sử dụng mạng xã hội trong vòng 5 năm

thungoc

Thành Viên [LV 0]
Bộ Ngoại giao Mỹ muốn yêu cầu tất cả các đương đơn xin thị thực Hoa Kỳ, kể cả những người nhập cư và những người không nhập cư, phải tiết lộ tên tài khoản mạng xã hội cho chính phủ Mỹ, theo CNN đưa tin. Trong các tài liệu mà Bộ sẽ nộp cho Công báo liên bang vào ngày mai, họ đề nghị rằng hầu hết các cá nhân nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ phải cung cấp tên tài khoản trên các mạng xã hội trong vòng 5 năm trở lại, và phải nộp các số điện thoại và địa chỉ email được sử dụng trong cùng khoảng thời gian đó.

visa1-1522402441824182055083.jpg


Trước đó, thông tin này chỉ được yêu cầu từ những người xin cấp thị thực thuộc diện cần kiểm tra chặt chẽ, ví dụ như những người đã đến các khu vực có nhiều hoạt động khủng bố. Nhưng, một khi luật này được ban hành, những thay đổi luật này sẽ yêu cầu hầu hết các ứng viên phải nộp lại thông tin, với ngoại lệ là những người xin thị thực ngoại giao. Tuy nhiên, kể cả những người đó cũng có thể phải cung cấp thông tin trên mạng xã hội của họ.

social-media-15224024800001943371979.jpg


Những thay đổi được đề xuất của Bộ Ngoại giao Mỹ còn bao gồm những câu hỏi về tình trạng di trú. Họ cũng sẽ hỏi về liệu cá nhân nộp đơn đã bị trục xuất ra khỏi một quốc gia khác hay chưa, và liệu người thân của họ có liên quan tới các hoạt động khủng bố hay không. Các ứng viên cũng sẽ có tuỳ chọn tiết lộ thông tin về những mạng xã hội không được liệt kê trong bảng câu hỏi. Khoảng 15 triệu người xin cấp thị thực có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này.

Tham khảo Engadget
 
Bên trên