Tin tức Heatload Daikin 2024 fix lỗi time

se7en

Thành Viên [LV 2]
Một số bản cài cũ hết hạn, cài đặt báo lỗi như sau
1705544261969.png

1705544277374.png

Hiện tại đã có bản cài mới cập nhật 2024.
các bạn xem qua tại đây Heatload Daikin 2024
 
Back
Bên trên