Cần giúp Em đang có công trình cần bố trí hệ thông khí FM200 cho kho lưu trữ diện tích 14 x 20 x3,8m. Vậy thì tính toán và chọn lựa bình sao ch phù hợp ạ.

Phạm hồng nguyện

Thành Viên [LV 0]
Em đang có công trình cần bố trí hệ thông khí FM200 cho kho lưu trữ diện tích 14 x 20 x3,8m. Vậy thì tính toán và chọn lựa bình sao ch phù hợp ạ.
 

pccc.tranvan

Thành Viên [LV 7]
1. Tính thể tích phòng
2. Chọn nồng độ chất chữa cháy (VD 7.9%)
3. Tính khối lượng chất chữa cháy (áp dụng các công thức trong tiêu chuẩn)
4. Lựa chọn bình: phụ thuộc vào từng hãng sản xuất bạn phải tham khảo catalogue
 
Bên trên