ECC mở lớp đào tạo cán bộ quản lý năng lượng

CTV-01

Thành Viên [LV 0]
Cán bộ Quản lý Năng lượng (CB QLNL) tại doanh nghiệp cần có những kiến thức và kỹ năng gì để đủ sức thực hiện tốt chức năng của mình?

Trong năm 2010, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. HCM (ECC-HCMC) đã được sự hỗ trợ của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) để chuẩn hóa tài liệu và phương pháp đào tạo CB QLNL cho doanh nghiệp. Giáo trình giảng dạy CB QLNL của ECC-HCMC được Bộ Công thương sử dụng để chuẩn hóa thành giáo trình chuẩn đào tạo CB QLNL trên cả nước. Theo đó, khóa học này là “bảo bối” trang bị đầy đủ cho CB QLNL ở doanh nghiệp các kiến thức và kỹ năng đủ “tầm” để thực hiện việc quản lý năng lượng được hiệu quả nhất.

Khóa học giúp học viên có khả năng:

Ø Hiểu được bối cảnh sử dụng và giá cả năng lượng của Việt Nam so với thế giới để chủ động nguồn năng lượng đầu vào của doanh nghiệp;

Ø Nắm vững những quy định của luật pháp Việt Nam liên quan đến việc sử dụng năng lượng để đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng luật;

Ø Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý năng lượng phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp nhằm tối ưu chi phí sử dụng năng lượng;

Ø Phát hiện lãng phí năng lượng và xác định các giải pháp hệ thống để giảm tổn thất năng lượng; đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng đối với hệ thống sử dụng năng lượng hiện có của doanh nghiệp.Học viên sau khi được đào tạo CB QLNL sẽ hoàn thiện hơn kiến thức và kỹ năng giúp ích cho công việc


Lịch đào tạo CB QLNL do ECC-HCMC tổ chức và phối hợp với các đơn vị tổ chức trong tháng 3/2011 như sau:

1. Khóa học ngày 8, 9, 10 tháng 3 năm 2011 dành riêng cho doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ECC-HCMC phối hợp với TT Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương tổ chức.

Để đăng ký, xin vui lòng liên hệ: Anh Bình: 0918 603 930

2. Khóa học ngày 17, 18, 24, 25 tháng 3 năm 2011 do ECC-HCMC phối hợp với TT Nghiên cứu ứng dụng – Sở KHCN TP. HCM tổ chức.

Để đăng ký, xin vui lòng liên hệ: Chị Hiếu: 01677 000 927

2. Khóa học ngày 23, 24, 30, 31 tháng 3 năm 2011 do ECC-HCMC tổ chức.

Để đăng ký, xin vui lòng liên hệ: Anh Sơn: 01234 189 289


Để hỗ trợ cho doanh nghiệp trước bối cảnh giá điện sẽ tăng 15,28% từ tháng 3/2011, ECC-HCMC sẽ giảm giá 50% cho 5 học viên thuộc 5 doanh nghiệp đăng ký đầu tiên khóa học ngày 23, 24, 30, 31.

Cộng tác viên HVACR.VN

Theo http://www.ecc-hcm.gov.vn
 
Bên trên