Download Autodesk 2012 - Bản chính thức

daongochungbk

Thành Viên [LV 6]
Hiện nay trên trang chủ Autodesk đã cho down hầu hết các sản phẩm của họ (như AutoCAD, Revit, 3D max, Maya,....) với Version 2012 (down trực tiếp từ đây tốc độ rất cao). Để down các bạn làm như sau:
1. Vào mục sản phẩm của Autodesk: Kích vào đây
DownAutodesk01.png

2. Kích vào phần mềm muốn Down
DownAutodesk02.png

3. Làm theo hình
DownAutodesk03.png

DownAutodesk04.png


Đây là Links lấy được:

exe.gif
Autodesk Revit Architecture 2012 (exe - 3.0 GB)
exe.gif
Autodesk Revit Structure 2012 (exe - 2.99 GB)

exe.gif
Autodesk Revit MEP 2012 (exe - 2.90 GB)

Thuốc thì tìm trên mạng nhé, nhiều lắm.
 
Bên trên