Cần giúp Công thức tính lưu lượng gió của quạt

le quang

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Công thức tính lưu lượng gió của quạt

G=V*S
Trong đó G lưu lượng
V vận tốc gió
S là diện tích ống gió, trong trường hợp này có thể tính diện tích ống bằng diện tích miẹng thổi của quật đó bạn.
 

rehmtech

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Công thức tính lưu lượng gió của quạt

Ai giúp dùm tôi:
Tôi có kích thước quạt: 1220x1220x400 (m)
Vận tốc gió tại một điểm: 10 m/s
Tính dùm em: Lưu lượng gió của quạt ?
Em cảm ơm trước !!!!!!
Bạn nên đo nhiều lần và nhiều điểm rồi tìm vận tốc trung bình trước khi nhân với tiết diện mặt cắt thì kết quả mới chính xác được. Tuy nhiên, bạn chú ý với cả nguồn điện nữa. Nguồn điện phải đảm bảo điện thế mới cho kết quả tương đối chính xác.
 
Bên trên