tuyensinhvp

Thành Viên [LV 0]
Hotline: 098.345.7674 / 035.345.8286 Đào tạo và cấp chứng chỉ công tác Đoàn, Hội, Đội. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của TW Đoàn TNCS HCM, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn.

nghiep-vu-cong-tac-doan-doi.jpg


BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI– Căn cứ quyết định số 2007-QĐ/TWĐTN ngày 28/6/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc ban hành khung chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội

– Dựa theo tình hình thực tế yêu cầu công tác Đoàn có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tại cơ sở Đoàn là rất lớn,cũng như các cơ sở Trường học trên cả nước. Trung tâm triển khai Tổ chức lớp bồi dưỡng Cán bộ Đoàn, Hội, ĐỘi như sau:


1. Đối tượng tham gia khoá học: Cán bộ chuyên trách các cấp, Tổng phụ trách đội, sinh viên là cán bộ Đoàn trường Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học, đoàn viên có nhu cầu trang bị kiến thức công tác Đoàn, Hội, Đội

2. Thời gian học:

- Lớp học 02 tháng

- Học ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

- Thời lượng: 260 tiết

3. Địa điểm học: Tại Hà Nội hoặc các cơ quan đơn vị có nhu cầu

4. NỘI DUNG KHÓA HỌC:

TTNội dung bồi dưỡngSố tiết
1.Khối kiến thức lý luận về công tác thanh thiếu nhi65 tiết
1.1Quan điểm cơ bản của nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thanh niên10 tiết
1.2Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh10 tiết
1.3Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên10 tiết
1.4Những vấn đề cơ bản về Đội TNTP Hồ Chí Minh10 tiết
1.5Những vấn đề cơ bản về Hội LHTN Việt Nam05 tiết
1.6Những vấn đề cơ bản về Hội Sinh viên Việt Nam05 tiết
1.7Những vấn đề cơ bản về tâm lý thanh thiếu nhi05 tiết
1.8Cán bộ Đoàn và công tác của người cán bộ Đoàn05 tiết
1.9Thảo luận và hướng dẫn ôn tập05 tiết
Thi viết
2.Khối kiến thức nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội70 tiết
2.1Nghiệp vụ công tác tuyên giáo10 tiết
2.2Nghiệp vụ công tác tổ chức10 tiết
2.3Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát05 tiết
2.4Nghiệp vụ công tác văn phòng15 tiết
2.5Nghiệp vụ công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên10 tiết
2.6Nghiệp vụ công tác thiếu nhi10 tiết
2.7Thảo luận và hướng dẫn ôn tập10 tiết
Thi viết
3.Khối kiến thức kỹ năng công tác thanh thiếu niên75 tiết
3.1Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể20 tiết
3.2Kỹ năng tổ chức diễn đàn, tọa đàm, đối thoại20 tiết
3.3Kỹ năng tham mưu và phối hợp tổ chức các hoạt động15 tiết
3.4Kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông15 tiết
3.5Thảo luận và hướng dẫn ôn tập05 tiết
Thi thực hành
4.Khối kiến thức cập nhật, bổ trợ và thực tế chuyên môn50 tiết
4.1Chuyên đề cập nhật, bổ trợ10 tiết
4.2.Thực tế chuyên môn viết báo cáo thực tế40 tiết


5. Hồ sơ đăng ký học:

- Đơn đăng ký học (theo mẫu)

- 02 ảnh 3×4, 02 ảnh 4×6

- 01 chứng minh thư phô tô công chứng hoặc bản sao giấy khai sinhMọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng tuyển sinh

Nhà trường tại hà nội

Thời gian hỗ trợ 24/7

Hotline: 098.345.7674 / 035.345.8286


Lưu ý: Gọi điện trước khi đến nộp hồ sơ để được tư vấn và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ***Quyền lợi của học viên khi tham gia khoá học

- Được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Đoàn, Đội theo thông tư quy định của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Được bổ nhiệm vào các vị trí việc làm: Cán bộ Đoàn, Cố vấn Đoàn chuyên trách, Tổng phụ trách đội trong các trường học, các cơ sở giáo dục, Cán bộ Đoàn các cấp, Giáo viên quản nhiệm trong các trường học nội trú, bán trú.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
MỞ LỚP NGHIỆP VỤ ĐOÀN HỘI HỌC ONLINE - CẤP CHỨNG CHỈ NGAY SAU KHI XONG KHOÁ HỌC
Hotline: 098.345.7674 / 035.345.8286. Đăng ký ngay lớp đào tạo và cấp chứng chỉ công tác Đoàn, Hội, Đội. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của TW Đoàn TNCS HCM, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn, chuẩn biên chế.

nghiep-vu-cong-tac-doan-doi.jpg

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI


BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THPT– Căn cứ quyết định số 2007-QĐ/TWĐTN ngày 28/6/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc ban hành khung chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội

– Dựa theo tình hình thực tế yêu cầu công tác Đoàn có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tại cơ sở Đoàn là rất lớn,cũng như các cơ sở Trường học trên cả nước. Trung tâm triển khai Tổ chức lớp bồi dưỡng Cán bộ Đoàn, Hội, ĐỘi như sau:


1. Đối tượng tham gia khoá học: Cán bộ chuyên trách các cấp, Tổng phụ trách đội, sinh viên là cán bộ Đoàn trường Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học, đoàn viên có nhu cầu trang bị kiến thức công tác Đoàn, Hội, Đội - Bao gồm:

+ Cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách các cấp

+ Bí thư Đoàn cấp cơ sở (cấp xã)

+ Bí thư Đoàn cấp huyện

+ Bí thư Đoàn cấp tỉnh

+ Trưởng ban Tổ chức/Kiểm tra/Tuyên giáo/Thiếu nhi/Trường học cấp tỉnh

+ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh

+ Chức danh Bí thư Đoàn các trường trung cấp, cao đẳng, đại học

+ Cán bộ phụ trách, Thường trực Hội đồng Đội cấp huyện, cấp tỉnh

+ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở/cấp huyện

+ Đội ngũ cán bộ, giáo viên dự nguồn làm Bí thư Đoàn trường và Tổng phụ trách Đội

+ Đoàn viên khác có nhu cầu trang bị kiến thức công tác Đoàn, Hội, Đội2. Thời gian học:

- Lớp học 02 tháng

- Học ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

- Thời lượng: 260 tiết

3. Địa điểm học: Tại Hà Nội hoặc các cơ quan đơn vị có nhu cầu

4. NỘI DUNG KHÓA HỌC:

TTNội dung bồi dưỡngSố tiết
1.Khối kiến thức lý luận về công tác thanh thiếu nhi65 tiết
1.1Quan điểm cơ bản của nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thanh niên10 tiết
1.2Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh10 tiết
1.3Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên10 tiết
1.4Những vấn đề cơ bản về Đội TNTP Hồ Chí Minh10 tiết
1.5Những vấn đề cơ bản về Hội LHTN Việt Nam05 tiết
1.6Những vấn đề cơ bản về Hội Sinh viên Việt Nam05 tiết
1.7Những vấn đề cơ bản về tâm lý thanh thiếu nhi05 tiết
1.8Cán bộ Đoàn và công tác của người cán bộ Đoàn05 tiết
1.9Thảo luận và hướng dẫn ôn tập05 tiết
Thi viết
2.Khối kiến thức nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội70 tiết
2.1Nghiệp vụ công tác tuyên giáo10 tiết
2.2Nghiệp vụ công tác tổ chức10 tiết
2.3Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát05 tiết
2.4Nghiệp vụ công tác văn phòng15 tiết
2.5Nghiệp vụ công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên10 tiết
2.6Nghiệp vụ công tác thiếu nhi10 tiết
2.7Thảo luận và hướng dẫn ôn tập10 tiết
Thi viết
3.Khối kiến thức kỹ năng công tác thanh thiếu niên75 tiết
3.1Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể20 tiết
3.2Kỹ năng tổ chức diễn đàn, tọa đàm, đối thoại20 tiết
3.3Kỹ năng tham mưu và phối hợp tổ chức các hoạt động15 tiết
3.4Kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông15 tiết
3.5Thảo luận và hướng dẫn ôn tập05 tiết
Thi thực hành
4.Khối kiến thức cập nhật, bổ trợ và thực tế chuyên môn50 tiết
4.1Chuyên đề cập nhật, bổ trợ10 tiết
4.2.Thực tế chuyên môn viết báo cáo thực tế40 tiết


5. Hồ sơ đăng ký học:

- Đơn đăng ký học (theo mẫu)

- 02 ảnh 3×4, 02 ảnh 4×6

- 01 chứng minh thư phô tô công chứng hoặc bản sao giấy khai sinh

= = = = = = = = = = = = = =******= = = = = = = = = = = = = =

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng tuyển sinh tại Mai dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline (zalo) 098.345.7674 - 035.345.8286


Lưu ý: Gọi điện trước khi đến nộp hồ sơ để được tư vấn và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
 
Tuyển sinh Toàn Quốc: Nghiệp vụ Công Tác Đoàn Đội học trực tuyến
ĐT 098.345.7674 / 035.345.8286. Đăng ký ngay lớp đào tạo và cấp chứng chỉ công tác Đoàn, Hội, Đội. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của TW Đoàn TNCS HCM, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn, chuẩn biên chế.
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THPT

– Căn cứ quyết định số 2007-QĐ/TWĐTN ngày 28/6/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc ban hành khung chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội
– Dựa theo tình hình thực tế yêu cầu công tác Đoàn có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tại cơ sở Đoàn là rất lớn,cũng như các cơ sở Trường học trên cả nước. Trung tâm triển khai Tổ chức lớp bồi dưỡng Cán bộ Đoàn, Hội, ĐỘi như sau:
1. Đối tượng tham gia khoá học: Cán bộ chuyên trách các cấp, Tổng phụ trách đội, sinh viên là cán bộ Đoàn trường Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học, đoàn viên có nhu cầu trang bị kiến thức công tác Đoàn, Hội, Đội - Bao gồm:
+ Cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách các cấp
+ Bí thư Đoàn cấp cơ sở (cấp xã)
+ Bí thư Đoàn cấp huyện
+ Bí thư Đoàn cấp tỉnh
+ Trưởng ban Tổ chức/Kiểm tra/Tuyên giáo/Thiếu nhi/Trường học cấp tỉnh
+ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh
+ Chức danh Bí thư Đoàn các trường trung cấp, cao đẳng, đại học
+ Cán bộ phụ trách, Thường trực Hội đồng Đội cấp huyện, cấp tỉnh
+ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở/cấp huyện
+ Đội ngũ cán bộ, giáo viên dự nguồn làm Bí thư Đoàn trường và Tổng phụ trách Đội
+ Đoàn viên khác có nhu cầu trang bị kiến thức công tác Đoàn, Hội, Đội

2. Thời gian học:
- Lớp học 02 tháng
- Học ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần
- Thời lượng: 260 tiết
3. Địa điểm học: Tại Hà Nội hoặc các cơ quan đơn vị có nhu cầu
4. NỘI DUNG KHÓA HỌC:
TT Nội dung bồi dưỡng Số tiết
1. Khối kiến thức lý luận về công tác thanh thiếu nhi 65 tiết
1.1 Quan điểm cơ bản của nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thanh niên 10 tiết
1.2 Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 10 tiết
1.3 Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên 10 tiết
1.4 Những vấn đề cơ bản về Đội TNTP Hồ Chí Minh 10 tiết
1.5 Những vấn đề cơ bản về Hội LHTN Việt Nam 05 tiết
1.6 Những vấn đề cơ bản về Hội Sinh viên Việt Nam 05 tiết
1.7 Những vấn đề cơ bản về tâm lý thanh thiếu nhi 05 tiết
1.8 Cán bộ Đoàn và công tác của người cán bộ Đoàn 05 tiết
1.9 Thảo luận và hướng dẫn ôn tập 05 tiết
Thi viết
2. Khối kiến thức nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội 70 tiết
2.1 Nghiệp vụ công tác tuyên giáo 10 tiết
2.2 Nghiệp vụ công tác tổ chức 10 tiết
2.3 Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát 05 tiết
2.4 Nghiệp vụ công tác văn phòng 15 tiết
2.5 Nghiệp vụ công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên 10 tiết
2.6 Nghiệp vụ công tác thiếu nhi 10 tiết
2.7 Thảo luận và hướng dẫn ôn tập 10 tiết
Thi viết
3. Khối kiến thức kỹ năng công tác thanh thiếu niên 75 tiết
3.1 Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể 20 tiết
3.2 Kỹ năng tổ chức diễn đàn, tọa đàm, đối thoại 20 tiết
3.3 Kỹ năng tham mưu và phối hợp tổ chức các hoạt động 15 tiết
3.4 Kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông 15 tiết
3.5 Thảo luận và hướng dẫn ôn tập 05 tiết
Thi thực hành
4. Khối kiến thức cập nhật, bổ trợ và thực tế chuyên môn 50 tiết
4.1 Chuyên đề cập nhật, bổ trợ 10 tiết
4.2. Thực tế chuyên môn viết báo cáo thực tế 40 tiết


5. Hồ sơ đăng ký học:
- Đơn đăng ký học (theo mẫu)
- 02 ảnh 3×4, 02 ảnh 4×6
- 01 chứng minh thư phô tô công chứng hoặc bản sao giấy khai sinh
= = = = = = = = = = = = = =******= = = = = = = = = = = = = =
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng tuyển sinh tại Mai dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline (zalo) 098.345.7674 - 035.345.8286
Lưu ý: Gọi điện trước khi đến nộp hồ sơ để được tư vấn và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
 
CHỨNG CHỈ ĐOÀN ĐỘI CHO GV TỔNG PHU TRÁCH - có biên chế
ĐT 098.345.7674 / 035.345.8286. Đăng ký ngay lớp đào tạo và cấp chứng chỉ công tác Đoàn, Hội, Đội. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của TW Đoàn TNCS HCM, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn, chuẩn biên chế.
nghiep-vu-cong-tac-doan-doi.jpg
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THPT– Căn cứ quyết định số 2007-QĐ/TWĐTN ngày 28/6/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc ban hành khung chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội

– Dựa theo tình hình thực tế yêu cầu công tác Đoàn có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tại cơ sở Đoàn là rất lớn,cũng như các cơ sở Trường học trên cả nước. Trung tâm triển khai Tổ chức lớp bồi dưỡng Cán bộ Đoàn, Hội, ĐỘi như sau:


1. Đối tượng tham gia khoá học: Cán bộ chuyên trách các cấp, Tổng phụ trách đội, sinh viên là cán bộ Đoàn trường Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học, đoàn viên có nhu cầu trang bị kiến thức công tác Đoàn, Hội, Đội - Bao gồm:

+ Cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách các cấp

+ Bí thư Đoàn cấp cơ sở (cấp xã)

+ Bí thư Đoàn cấp huyện

+ Bí thư Đoàn cấp tỉnh

+ Trưởng ban Tổ chức/Kiểm tra/Tuyên giáo/Thiếu nhi/Trường học cấp tỉnh

+ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh

+ Chức danh Bí thư Đoàn các trường trung cấp, cao đẳng, đại học

+ Cán bộ phụ trách, Thường trực Hội đồng Đội cấp huyện, cấp tỉnh

+ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở/cấp huyện

+ Đội ngũ cán bộ, giáo viên dự nguồn làm Bí thư Đoàn trường và Tổng phụ trách Đội

+ Đoàn viên khác có nhu cầu trang bị kiến thức công tác Đoàn, Hội, Đội2. Thời gian học:

- Lớp học 02 tháng

- Học ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

- Thời lượng: 260 tiết

3. Địa điểm học: Tại Hà Nội hoặc các cơ quan đơn vị có nhu cầu

4. NỘI DUNG KHÓA HỌC:

TTNội dung bồi dưỡngSố tiết
1.Khối kiến thức lý luận về công tác thanh thiếu nhi65 tiết
1.1Quan điểm cơ bản của nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thanh niên10 tiết
1.2Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh10 tiết
1.3Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên10 tiết
1.4Những vấn đề cơ bản về Đội TNTP Hồ Chí Minh10 tiết
1.5Những vấn đề cơ bản về Hội LHTN Việt Nam05 tiết
1.6Những vấn đề cơ bản về Hội Sinh viên Việt Nam05 tiết
1.7Những vấn đề cơ bản về tâm lý thanh thiếu nhi05 tiết
1.8Cán bộ Đoàn và công tác của người cán bộ Đoàn05 tiết
1.9Thảo luận và hướng dẫn ôn tập05 tiết
Thi viết
2.Khối kiến thức nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội70 tiết
2.1Nghiệp vụ công tác tuyên giáo10 tiết
2.2Nghiệp vụ công tác tổ chức10 tiết
2.3Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát05 tiết
2.4Nghiệp vụ công tác văn phòng15 tiết
2.5Nghiệp vụ công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên10 tiết
2.6Nghiệp vụ công tác thiếu nhi10 tiết
2.7Thảo luận và hướng dẫn ôn tập10 tiết
Thi viết
3.Khối kiến thức kỹ năng công tác thanh thiếu niên75 tiết
3.1Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể20 tiết
3.2Kỹ năng tổ chức diễn đàn, tọa đàm, đối thoại20 tiết
3.3Kỹ năng tham mưu và phối hợp tổ chức các hoạt động15 tiết
3.4Kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông15 tiết
3.5Thảo luận và hướng dẫn ôn tập05 tiết
Thi thực hành
4.Khối kiến thức cập nhật, bổ trợ và thực tế chuyên môn50 tiết
4.1Chuyên đề cập nhật, bổ trợ10 tiết
4.2.Thực tế chuyên môn viết báo cáo thực tế40 tiết


5. Hồ sơ đăng ký học:

- Đơn đăng ký học (theo mẫu)

- 02 ảnh 3×4, 02 ảnh 4×6

- 01 chứng minh thư phô tô công chứng hoặc bản sao giấy khai sinh

= = = = = = = = = = = = = =******= = = = = = = = = = = = = =

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng tuyển sinh tại Mai dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline (zalo) 098.345.7674 - 035.345.8286


Lưu ý: Gọi điện trước khi đến nộp hồ sơ để được tư vấn và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
 
học online chứng chỉ công tác đội - bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn đội năm 2024
ĐT 098.345.7674 / 035.345.8286. Đăng ký ngay lớp đào tạo và cấp chứng chỉ công tác Đoàn, Hội, Đội. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của TW Đoàn TNCS HCM, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn, chuẩn biên chế.
nghiep-vu-cong-tac-doan-doi.jpg

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI– Căn cứ quyết định số 2007-QĐ/TWĐTN ngày 28/6/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc ban hành khung chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội

– Dựa theo tình hình thực tế yêu cầu công tác Đoàn có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tại cơ sở Đoàn là rất lớn,cũng như các cơ sở Trường học trên cả nước. Trung tâm triển khai Tổ chức lớp bồi dưỡng Cán bộ Đoàn, Hội, ĐỘi như sau:


1. Đối tượng tham gia khoá học: Cán bộ chuyên trách các cấp, Tổng phụ trách đội, sinh viên là cán bộ Đoàn trường Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học, đoàn viên có nhu cầu trang bị kiến thức công tác Đoàn, Hội, Đội - Bao gồm:

+ Cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách các cấp

+ Bí thư Đoàn cấp cơ sở (cấp xã)

+ Bí thư Đoàn cấp huyện

+ Bí thư Đoàn cấp tỉnh

+ Trưởng ban Tổ chức/Kiểm tra/Tuyên giáo/Thiếu nhi/Trường học cấp tỉnh

+ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh

+ Chức danh Bí thư Đoàn các trường trung cấp, cao đẳng, đại học

+ Cán bộ phụ trách, Thường trực Hội đồng Đội cấp huyện, cấp tỉnh

+ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở/cấp huyện

+ Đội ngũ cán bộ, giáo viên dự nguồn làm Bí thư Đoàn trường và Tổng phụ trách Đội

+ Đoàn viên khác có nhu cầu trang bị kiến thức công tác Đoàn, Hội, Đội2. Thời gian học:

- Lớp học 02 tháng

- Học ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

- Thời lượng: 260 tiết

3. Địa điểm học: Tại Hà Nội hoặc các cơ quan đơn vị có nhu cầu

4. NỘI DUNG KHÓA HỌC:

TTNội dung bồi dưỡngSố tiết
1.Khối kiến thức lý luận về công tác thanh thiếu nhi65 tiết
1.1Quan điểm cơ bản của nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thanh niên10 tiết
1.2Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh10 tiết
1.3Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên10 tiết
1.4Những vấn đề cơ bản về Đội TNTP Hồ Chí Minh10 tiết
1.5Những vấn đề cơ bản về Hội LHTN Việt Nam05 tiết
1.6Những vấn đề cơ bản về Hội Sinh viên Việt Nam05 tiết
1.7Những vấn đề cơ bản về tâm lý thanh thiếu nhi05 tiết
1.8Cán bộ Đoàn và công tác của người cán bộ Đoàn05 tiết
1.9Thảo luận và hướng dẫn ôn tập05 tiết
Thi viết
2.Khối kiến thức nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội70 tiết
2.1Nghiệp vụ công tác tuyên giáo10 tiết
2.2Nghiệp vụ công tác tổ chức10 tiết
2.3Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát05 tiết
2.4Nghiệp vụ công tác văn phòng15 tiết
2.5Nghiệp vụ công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên10 tiết
2.6Nghiệp vụ công tác thiếu nhi10 tiết
2.7Thảo luận và hướng dẫn ôn tập10 tiết
Thi viết
3.Khối kiến thức kỹ năng công tác thanh thiếu niên75 tiết
3.1Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể20 tiết
3.2Kỹ năng tổ chức diễn đàn, tọa đàm, đối thoại20 tiết
3.3Kỹ năng tham mưu và phối hợp tổ chức các hoạt động15 tiết
3.4Kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông15 tiết
3.5Thảo luận và hướng dẫn ôn tập05 tiết
Thi thực hành
4.Khối kiến thức cập nhật, bổ trợ và thực tế chuyên môn50 tiết
4.1Chuyên đề cập nhật, bổ trợ10 tiết
4.2.Thực tế chuyên môn viết báo cáo thực tế40 tiết


5. Hồ sơ đăng ký học:

- Đơn đăng ký học (theo mẫu)

- 02 ảnh 3×4, 02 ảnh 4×6

- 01 chứng minh thư phô tô công chứng hoặc bản sao giấy khai sinh

= = = = = = = = = = = = = =******= = = = = = = = = = = = = =

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng tuyển sinh tại Mai dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline (zalo) 098.345.7674 - 035.345.8286


Lưu ý: Gọi điện trước khi đến nộp hồ sơ để được tư vấn và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
 
Back
Bên trên