Thảo luận Cấp phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá tại tp Hồ Chí Minh

zoro93

Thành Viên [LV 0]
Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tác hại của Thuốc lá về kinh doanh thuốc lá tại Việt Nam. Theo Nghị định, có 3 hình thức kinh doanh thuốc lá buộc phải xin giấy phép kinh doanh thuốc lá. Một trong số đó, giấy phép bán lẻ thuốc lá được rất nhiều thương nhân quan tâm.


“Bán lẻ sản phẩm thuốc lá” là thương nhân mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá để bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Phòng Kinh Tế ở quận /huyện là Cơ quan cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá.

Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá có giá trị...
- Xem thêm: https://trungtamnghiencuuthucpham.vn...n-le-thuoc-la/

Quyền lợi và nghĩa vụ của thương nhân có giấy phép bán lẻ thuốc lá:
 1. Mua sản phẩm thuốc lá có nguồn gốc hợp pháp.
 2. Tổ chức lưu thông, tiêu thụ sản phẩm thuốc lá trên thị trường theo Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp.
 3. Được mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá để bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá:
 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;
 • Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
 • Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá:
 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá;
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;
 3. Bản sao các văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
 4. Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:
 • Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá;
 • Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);
 • Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh thuốc lá.

Trình tự thủ tục xin Giấy phép kinh doanh thuốc lá tại FOSI:
 • Doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá. FOSI soạn tất cả hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá và nộp hồ sơ lên Cơ quan chức năng.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan quản lý phụ trách có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
 • Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý nhà nước có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện.
 
Bên trên