Cần giúp Cần tìm phần mềm thiết kế hệ thống thông gió cấp khí tươi hút khí thải

light_90

Thành Viên [LV 2]
Auto Cad được sử dụng phổ biến nhất bác ạ. Còn tính toán thì hầu như phần thông gió đều là dùng bảng tính thôi chứ ít người dùng phần mềm.
 
Bên trên