(Cần giúp) giải pháp khác cho màn ngăn cháy

tukekt

Thành Viên [LV 2]
Em chào cả nhà, cả nhà cho mình hỏi vấn đề này với.
Hiện tại giữa 2 khoang cháy có cửa cuốn. và bên mình đang thiết kế hệ thống màn ngăn cháy 2 bên cửa cuốn ở 2 khoang cháy.
Cho mình hỏi:
1 - Mình chỉ cần làm màn ngăn cháy 1 bên được ko?
2 - có giải pháp nào để ko cần làm màn ngăn cháy ko ?
man ngăn cháy.PNG
 
Em chào cả nhà, cả nhà cho mình hỏi vấn đề này với.
Hiện tại giữa 2 khoang cháy có cửa cuốn. và bên mình đang thiết kế hệ thống màn ngăn cháy 2 bên cửa cuốn ở 2 khoang cháy.
Cho mình hỏi:
1 - Mình chỉ cần làm màn ngăn cháy 1 bên được ko?
2 - có giải pháp nào để ko cần làm màn ngăn cháy ko ?
View attachment 41612
Về yêu cầu thiết kế bố trí màn nước drencher bạn tham khảo Điều 5.3.2.4, 5.3.2.5, 5.3.26, 5.3.2.7 TCVN 7336:2021.
Trả lời các câu hỏi ở trên của bạn:
1 - Mình chỉ cần làm màn ngăn cháy 1 bên được ko? => nếu màn nước drencher được thiết kế để tăng giới hạn chịu lửa của cửa sập ngăn cháy thì phải bố trí 2 dải drencher bố trí 2 phía của màn cuốn.
2 - có giải pháp nào để ko cần làm màn ngăn cháy ko ? => để không cần làm màn chắn thì cửa sập hoặc màn cuốn ngăn cháy phải là loại đảm bảo giới hạn chịu lửa EI phù hợp với yêu cầu của bộ phận ngăn cháy
 
Về yêu cầu thiết kế bố trí màn nước drencher bạn tham khảo Điều 5.3.2.4, 5.3.2.5, 5.3.26, 5.3.2.7 TCVN 7336:2021.
Trả lời các câu hỏi ở trên của bạn:
1 - Mình chỉ cần làm màn ngăn cháy 1 bên được ko? => nếu màn nước drencher được thiết kế để tăng giới hạn chịu lửa của cửa sập ngăn cháy thì phải bố trí 2 dải drencher bố trí 2 phía của màn cuốn.
2 - có giải pháp nào để ko cần làm màn ngăn cháy ko ? => để không cần làm màn chắn thì cửa sập hoặc màn cuốn ngăn cháy phải là loại đảm bảo giới hạn chịu lửa EI phù hợp với yêu cầu của bộ phận ngăn cháy
Cảm ơn bạn nhé.
 
Back
Bên trên