eBook Bài giảng Công nghệ phần mềm Đại Học Bách Khoa TPHCM

support@dongchau

Thành Viên [LV 0]
support@dongchau submitted a new resource:

Bài giảng Công nghệ phần mềm Đại Học Bách Khoa TPHCM - bài giảng, tài liệu bách khoa, bài giảng công nghệ

Giới thiệu môn học
• Nội dung môn học
– Giới thiệu các khái niệm cơ bản về công nghệ phần mềm
– Mục tiêu của sản xuất phần mềm và công nghệ phần mềm
– Các mô hình sản xuất phần mềm
– Quy trình sản xuất và quản lý dự án phần mềm

• Tài liệu tham khảo
– Introduction to Software Engineering
– Ronald J. Leach – CRC Press (Thư viện A2 MS: 9075802004)
– Software Engineering
– Ian Sommerville
– Fifth edition (Thư viện A3 MS: 200032)

• Hình thức kiểm tra
– Giữa kỳ + Cuối kỳ + Bài tập...

Read more about this resource...
 
Back
Bên trên