eBook.ASHRAE Ashrae Handbook Fundamentals 1999, 2001, 2009, 2011, 2017, 2018

tuanpham90

Thành Viên [LV 0]
tuanpham90 đã đăng tải một Tài Nguyên mới:

Ashrae Handbook Fundamentals - Tiêu chuẩn của Ashare Handbook 1999, 2001, 2009, 2011, 2017, 2018

Share với mọi người tài liệu ashare handbook mình sưu tập được.
Tài liệu này rất hay cho phần tính toán, thiết kế hệ thống đhkk và thông gió.

Note: Số lần trao đổi gió cho các phòng và khu vực nằm ở trong Index.
Mình upload lại cho mọi người vì link hôm trước không download đượcMình upload lại cho mọi người vì link hôm trước không download được

Link 1999:
https://drive.google.com/file/d/1DUyVb3nRq8fjHyZvmWtS1seajVpDgIgV/view?usp=sharing

Link 2001:
https://drive.google.com/file/d/1PvgeFdMJJiqjy1lX9gFEa4_RzzRD1LoN/view?usp=sharing

Link 2009:
https://drive.google.com/file/d/1388QoBVRRdWqb_lExtN_6LmTjuCdwbo4/view?usp=sharing

Link 2011
https://drive.google.com/file/d/1x5PZ_6LLUEXIoycXq_SpdPRAK_KgoOEh/view?usp=sharing

Link 2017
https://drive.google.com/file/d/1BS-W_2ncIVQaFpfm0hly3w3plTJeCmcf/view?usp=sharing


Link 2018 và index
https://drive.google.com/file/d/1ZIYDTYwrBJMxcMvidf6Aos_hcjv7Vy6W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i-gKNXnJ4FrQI_a9WilbwSJa2thXFYDL/view?usp=sharing

Xem chi tiết về tài nguyên này tại...[/quote]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1660814904285.png
 
Back
Bên trên