100 cụm từ TOEIC part 5 cứ thấy là đúng

Hà Ngân 123

Thành Viên [LV 0]
Dưới đây là list các từ/ cụm từ thường hay gặp trong đề thi TOEIC format mới, dựa vào thói quen ra đề thi thì các cụm này có xác suất đúng rất cao. Tuy nhiên, cũng không vì thế mà các bạn sẽ học vẹt, học tủ, độ khó đề thi được nâng lên dần qua các năm, trong đáp án luôn có những câu gài bẫy khiến thí sinh mất điểm. Danh sách dưới đây được xem là các cụm từ trọng tâm trong Part 5 TOEIC các bạn nên học kỹ, bên cạnh đó cần trau dồi thêm nền tảng ngữ pháp vững chắc.

Nguồn: Tiếng anh Thầy Quý

282216925_3152184258402596_6034118728302760065_n.jpg

281958785_3152184265069262_6722380857434363926_n.jpg

282697487_3152184261735929_8892792830267425630_n.jpg

281737238_3152184241735931_6158581484565166239_n.jpg

281734967_3152184235069265_5964658925841236310_n.jpg

282123185_3152184238402598_3034256791721850462_n.jpg

282377839_3152184378402584_2927566172554427001_n.jpg

281742306_3152184358402586_3131790229006538090_n.jpg

283040409_3152184375069251_9037161514241769997_n.jpg

282333985_3152184448402577_7562604377515762638_n.jpg

281761262_3152184458402576_4014253239485544694_n.jpg
 
Bên trên