tu dien

  1. DHA

    Nhớt Lạnh Coolmax - tập đoàn Matrix(Hà Lan)

    Nhớt lạnh là một thành phần quan trọng trong hệ thống lạnh, một trong những yếu tố quyết định sự trao đổi nhiệt (làm lạnh). Nếu sử dụng một loại nhớt lạnh không đáp ứng được các điều kiện về thông số kỹ thuật hay chất lượng không ổn định khi vận hành hệ thống có thể làm giảm năng suất làm lạnh...
Back
Bên trên