tính toán thông gió quạt trần công nghiệp

  1. G

    Cần giúp Quạt trần công nghiệp HVLS

    Các bác cho hỏi cách tính toán lưu lượng gió của loại Quạt trần công nghiệp này?
Bên trên