tài liệu công nghệ

  1. support@dongchau

    Bài giảng Công nghệ phần mềm Đại Học Bách Khoa TPHCM 2021

    Giới thiệu môn học • Nội dung môn học – Giới thiệu các khái niệm cơ bản về công nghệ phần mềm – Mục tiêu của sản xuất phần mềm và công nghệ phần mềm – Các mô hình sản xuất phần mềm – Quy trình sản xuất và quản lý dự án phần mềm • Tài liệu tham khảo – Introduction to Software Engineering...
Back
Bên trên